Vårt material

Publicerat

Här kan du hitta vägledningar, positionsdokument, presentationer från Svemins konferenser, remissvar och annat material. Här finns även en möjlighet att beställa publikationer i tryckt format.

Du hittar nedladdningsbart material i menyn till vänster. Du kan också hitta de senaste utgivningarna här nedan. 

Vill du beställa broschyrer eller annan tryckt information, kontakta info@svemin.se


Senast publicerat

 

Gruv- och Stålindustrins Kompetensfärdplan 2022
Kraftsamling för utbildning och kompetensförsörjning
Svemin, Jernkontoret, Industriarbetsgivarna, Swedish Mining Innovation, jun. 2022
> Ladda ner


Klimatfärdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralnäring
Delrapport III – uppföljning och kompletterande analys av energibehov och klimatnytta
Svemin, jun. 2022
> Ladda ner enkelsidig
> Ladda ner uppslag


Ryssland och Ukrainas metall- och mineralproduktion och dess betydelse för EU och världen
RMG Consulting, Svemin, apr. 2022
> Ladda ner PDF


Svemins rekommendationer för ersättning vid prospektering 
Svemin, dec. 2021
Påverkar nuvarande rekommendationer, kap. 7 i Svemins Vägledning för Prospektering
> Ladda ner tillägget i PDF


Uppdaterade riktlinjer för flödesdimensionering av dammar
Svenska Kraftnät, Energiföretagen, Svemin, dec. 2021 (utg. 2022)
> Ladda ner PDF (se.)


Det svenska gruvklustrets ekonomiska värde
Copenhagen Economics, nov. 2021
> Ladda ner PDF (se.) 
> Ladda ner PDF (en.)


Svemins reformpaket för effektiva tillståndsprocesser
Svemin, okt. 2021
> Ladda ner PDF (enkelsidig)
> Ladda ner PDF (uppslag)


GruvRIDAS 2021
Svemin, sept. 2021
> Ladda ner PDF (enkelsidig)
> Ladda ner PDF (uppslag)


Klimatambitioner och metallbehov – möjligheter för Sverige och svensk gruvnäring
Svemin, Material Economics, sept. 2021
> Ladda ner PDF (enkelsidig)
> Ladda ner PDF (uppslag)


TraceMet – Spårbara metaller för en hållbar framtid
Svemin, IVL, Boliden, LKAB, mars 2021
> Ladda ner PDF (enkelsidig)
> Ladda ner PDF (uppslag)


Mining with Nature
Svemin, Ecogain, nov. 2020
> Ladda ner PDF (enkelsidig)
> Ladda ner PDF (uppslag)


Bakom Mining with Nature, TraceMet – Spårbara metaller för en hållbar framtid samt Klimatambitioner och metallbehov – möjligheter för Sverige och svensk gruvnäring står Vinnova, Energimyndigheten och Formas via det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation – en gemensam satsning för att stärka svensk gruv- och metallutvinnande industri.