Klimatfärdplan 2022

Svemins uppdaterade Klimatfärdplan
– Delrapport III – uppföljning och kompletterande analys av energibehov och klimatnytta

Gruv- och mineralsektorns uppdaterade klimatfärdplan beskriver utveckling i branschen samt hur målen om helt fossilfri gruvbrytning till 2035 och klimatneutrala processer och fossilfri energianvändning till 2045 ska uppnås, genom åtaganden i branschen. Rapporten redogör även för de hinder, utmaningar och behov branschen ser i genomförandet av planerna.

Den uppdaterade klimatfärdplan är en uppföljning och komplettering av den klimatfärdplan och efterföljande delrapportering som lanserades 2019. Den uppdaterade färdplanen är ett strategiskt projekt inom ramen för Fossilfritt Sverige som finansierats med medel från Vinnova och Swedish Mining Innovation.


Färdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralnäring
– Delrapport III – uppföljning och kompletterande analys av energibehov och klimatnytta

> Ladda hem Klimatfärdplanen, enkelsidig här

> Ladda hem Klimatfärdplanen, uppslag här

> Se lanseringen från den 21 juni här

Underlagsrapporter

Underlagsrapport klimatfärdplan för gruv- och mineralbranschen
Sweco, 2022
> Öppna i nytt fönster (PDF)

Klimatnyttan av svensk gruvnäring
Material Economics, 2021
> Öppna i nytt fönster (PDF)


Godkänn statistics, marketing cookies för att se denna video.

Maria Sunér, vd Svemin om Klimatfärdplanen

Godkänn statistics, marketing cookies för att se denna video.

Svante Axelsson, Nationell samordnare Fossilfritt Sverige