Vårt material

Svemins Miljökonferens gick av stapeln den 7-8 oktober under temat Hållbar råvaruförsörjning. För första gången var konferensen helt digital och livesändes från Stockholm över två konferensdagar.

Omkring 300 personer såg konferensen live och sedan kamerorna släckts har de olika sessionerna över 1100 visningar på Svemins Youtubekanal. Konferensen innehöll fem sessioner – hållbar råvaruförsörjning, biologisk mångfald, vattenförvaltning, dammsäkerhet samt certifiering och spårbarhet.

En exklusiv skara svenska och internationella talare fördjupade sig i sessionernas ämnesområden. Nedan kan du ta del av de flesta av talarnas presentationer.* Du kan även titta på konferensen i sin helhet på Svemins Youtubekanal.

1. Hållbar råvaruförsörjning

3. Vattenförvaltning

4. Dammsäkerhet

5. Certifiering och spårbarhet

* Kontakta Allison Perrigo (Session: Biologisk mångfald) och Jörgen Sandström (Session: Certifiering och spårbarhet) för information om deras presentationer; From Pandas to the Pantanal: What biodiversity is and why it matters (Allison) och World Economic Forum Mining and Metals Blockchain Initiative (Jörgen).