Om oss

Svemins kommittéer

Arbetet med Svemins huvudverksamhet sker i de olika kommittéerna.

Kommittéerna har en bred representation från gruv- och mineralföretagen och förstärks med Svemins specialister. Kommittéerna följer utvecklingen inom respektive ansvarsområde, initierar strategier för verksamheten och bereder remissvar.

Andra viktiga ämnesområden, utan permanenta kommittéer, som Svemin agerar inom:

  • Branschjuridik
  • Hållbarhet
  • Infrastruktur