Om oss

Svemins kommittéer

Arbetet med Svemins huvudverksamhet sker i de olika kommittéerna.

Kommittéerna har en bred representation från gruv- och mineralföretagen och förstärks med Svemins specialister. Kommittéerna följer utvecklingen inom respektive ansvarsområde, initierar strategier för verksamheten och bereder remissvar.

Branschens forskning- och innovationsfrågor är tydligt kopplade till stiftelsen Bergforsk där företag och akademi skapar utvecklingsprogram och finansieringslösningar. Kopplingen till Luleå Tekniska Universitet, LTU, är stark.

Andra viktiga ämnesområden, utan permanenta kommittéer, som Svemin agerar inom:

  • Branschjuridik (Kerstin Brinnen, branschjurist)
  • Hållbarhet (Erika Skogsjö, ansvarig klimat- och energifrågor)
  • Infrastruktur (Per Ahl, vd)