Vårt material

Presentationer från Svemins arbetsmiljöseminarium 2016

9 november i Luleå

Tema: Goda Exempel

Åhörarbild

Dagens inledande panelsamtal med Mikaels Staffas, Boliden Gruvor, Agne Ahlenius, Zinkgruvan Mining, Gunnar Rådberg, Zinkgruvan Mining och moderator Per Braconier.

Mikael Staffas, Boliden och Gunnar Rådberg, Zinkgruvan Mining

Agne Ahlenius, Zinkgruvan Mining

Summering av dagen, vid mikrofonen Gunnar Rådberg, Zinkgruvan Mining och ordförande i GRAMKO & SAM-kommittén

Gunnar Rådberg, Zinkgruvan Mining och ordförande i GRAMKO & SAM-kommittén

Mats Holmgren, Swerea

Utdelning av Svemins arbetsmiljöpris till Zinkgruvan Minings Hälsa- och fritidsgrupp. Brith-Marie Walther och Sam Davidsson får priset av Mikael Staffas, direktör Boliden Gruvor och medlem av Svemins styrelse.

Sam Davidsson, Zinkgruvan Mining

Dagens tre parallella seminarier

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Entreprenörssäkerhet med Ulf Svennemyr, Sweco

Entreprenörssäkerhet

Entreprenörssäkerhet

Entreprenörssäkerhet

Olika tekniker för schaktbesiktning med Roger Englund, LKAB

Åhörarbild

En oväntad paus när konferensanläggningens brandlarm gick. Uppe till vänster i bild syns ett av försvarets övningsflygplan.

Christin Mellner, Stockholms universitet

Tor Einar Norbakk, Sandvik Mining and Rock Technology