Om oss

Svemin – branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige

160912 därför är gruvnäring (för självförsörjningen)_Boliden SilverGrains Pori

Foto: Boliden

Vi representerar ca 40 företag med drygt 13 000 anställda inom produktion, prospektering och teknik.

Svemins uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar. Vi bevakar branschens intressen i samband med utvecklingen av policys och lagar i Sverige och inom EU.

Med kunskap, erfarenhet och långsiktigt engagemang, påverkar och utvecklar vi förutsättningarna för att det svenska gruv- och mineralklustret ska fortsätta vara i världsklass.

Det handlar också om att skapa mötesplatser för att sprida kunskap, bygga nätverk och dela erfarenheter om branschens olika sakområden. Svemin utvecklar branschgemensamma riktlinjer och vägledningar och medverkar till att forskning och teknikutveckling inom prioriterade områden kommer till stånd.

Svemins arbete är organiserat inom sju olika kommittéer, se mer här till vänster.

Svemin är en del av Svenskt Näringsliv.

Svemins och Svenskt Näringslivs stadgar hittar du nedan. Du hittar Svemins årsredovisningar här.

Svemins och Svenskt Näringslivs stadgar