Om oss

Svemin – branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige

160912 därför är gruvnäring (för självförsörjningen)_Boliden SilverGrains Pori

Foto: Boliden

Svemin representerar cirka 60 företag med drygt 13 000 anställda inom produktion, prospektering och teknik.

Svemins uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar. Vi bevakar branschens intressen i samband med utvecklingen av policys och lagar i Sverige och inom EU.

Med kunskap, erfarenhet och långsiktigt engagemang, påverkar och utvecklar vi förutsättningarna för att det svenska gruv- och mineralklustret ska fortsätta vara i världsklass.

Det handlar också om att skapa mötesplatser för att sprida kunskap, bygga nätverk och dela erfarenheter om branschens olika sakområden. Svemin utvecklar branschgemensamma riktlinjer och vägledningar och medverkar till att forskning och teknikutveckling inom prioriterade områden kommer till stånd.

Svemins arbete är organiserat inom sju olika kommittéer. Läs mer om kommittéerna här.


Svemin är en del av Svenskt Näringsliv – tillsammans med 49 medlemsorganisationer är vi den ledande företagarorganisationen i Sverige. Ett medlemskap hos Svemin innebär att ditt företag även är medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringslivs ansvar är att driva frågor som är viktiga för alla företag oavsett bransch. Det handlar bland annat om minskat regelkrångel, skatter, kompetensförsörjning, energi, infrastruktur och bra företagsklimat i alla kommuner. Bra företagsklimat, framgångsrika företag och därmed trygga jobb – det är viktigt för oss alla oavsett bransch.

Svenskt Näringsliv arbete har bred förankring både nationellt och lokalt via 21 regioner. Svenskt Näringsliv finns också på plats i Bryssel för att påverka beslutsfattare och bevaka viktiga beslut som fattas inom EU.

Vår gemensamma samverkan med en bred expertkunskap gör oss till en stark kraft på den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer om Svenskt Näringslivs arbete på svensktnaringsliv.se/medlem

Svemins och Svenskt Näringslivs stadgar hittar du nedan. Du hittar Svemins årsredovisningar här.