Vårt material

Svemins höstmöte 2014

Presentationer från föredrag som hölls på dagen.

Lars-Eric Aaro, vd LKAB

Anders Bylund, affärsutvecklare Siemens

Ben Chalmers, vice ordf Mining Association of Canada

Erik Westin, handläggare Naturvårdsverket

Eva Lindström, statssekreterare Näringsdepartementet

Debatt med Frank Krönert, Lise Nordin, Anders Bylund, Magnus Hall och Lennart Evrell

Bengt Sundelin, vd Zinkgruvan Mining

Gunnar Wetterberg

Joanna Lindahl, statsgeolog SGU

Ing-Marie Andersson Drugge, Director Strategy & Technology

Magnus Ericsson, professor mineralekonomi Luleå tekniska universitet

Lennart Evrell, vd Boliden

Magnus Hall, vd Vattenfall

Ragnhild Nilsson, doktorand statsvetenskap Stockholms universitet

Magnus Ericsson delar ut Nordic Exploration Award till Øystein Rushfeldt

Ladda ner