Svemins FOI-kommitté

Foto: Boliden

Ledamöter i Svemins FOI-kommitté:

  • Marcus Kristoffersson, ABB
  • Daniel Eklund, Teknikdirektör, Boliden
  • Mikael Ramström, Director Global Strategic Projects and Alliances, Epiroc
  • Markus Petäjäniemi, Direktör Marknad och Teknik, LKAB
  • Martin Nyström, Sandvik
  • Katarina Nilsson, Ansvarig FoI, Svemin
  • Staffan Sandström, vd Zinkgruvan, ordförande

* Mars 2021