Vårt material

Svemins miljökonferens 2019

 

Svemins miljökonferens 2019 hölls den 2-3 oktober i Skellefteå. Tema: Gruvavfall – resurs och utmaning för en hållbar framtid.