TraceMet - spårbara metaller för en hållbar framtid

Koppar, kobolt och litium. Listan på metaller vi är beroende av i ett modernt samhälle är betydligt längre än så. Hittills har det varit mycket svårt att veta var och hur hållbart metaller är producerade. Nu ska ett nytt spårbarhetssystem göra det lättare.


> Klicka här för rapporten enkelsidig

> Klicka här för rapporten uppslag

> Se webbinariet från den 18 mars här


Fin-koppar eller ful-koppar? Snart kommer det bli möjligt att veta vilket ursprung metallen i en produkt har. Det står klart när gruvbranschen nu beviljats medel till en helt ny pilotstudie om spårbarhet.
– Det är oerhört positivt att Sverige kan ta ledningen, frågan är högaktuell, säger Maria Sunér Fleming, vd Svemin.

Ursprunget för metaller i konsumentprodukter spelar en allt större roll för både konsumenter och producenter. Vikten av att på ett tydligt och transparent sätt därmed kunna spåra produktens beståndsdelar drivs av en ökad medvetenhet om vikten av klimatomställningen för att nå Agenda 2030 och för att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål.

Syftet med Svemins projekt, som går under namnet TraceMet – Traceability for sustainable metals and minerals, är att ett förenklat, men fullt funktionellt, IT-system ska utvecklas för att följa certifierade metaller från gruva till slutanvändning. I projektet kommer kriterierna ”koldioxidavtryck” och ”andel återvunnet” att användas. Pilotprojektet ska inkludera en värdekedja för koppar, från gruva till användning i elektrisk utrustning, och en värdekedja för stål, från gruva till stål i lastbilar.

Efterfrågan är stor på den här typen av lösningar och det pågår just nu flera projekt parallellt i världen inom certifiering och spårbarhet av metaller och mineral. Det är bara positivt, menar Svemins vd, Maria Sunér Fleming.
– Det visar på hur enormt stort tryck det är att komma framåt i den här frågan, vi ger varandra draghjälp. Men just det här projektet är såvitt vi vet det enda som involverar aktörer i hela värdekedjan, säger Maria Sunér Fleming.

Projektet inleddes i december 2019 och pågick i ett år. IVL Svenska Miljöinstitutet höll ihop arbetet. Erik Lindblom är projektledare, han ser stor potential i projektet.
– Målet med projektet är att ta fram ett system och en teknisk lösning som möjliggör en certifierad ursprungsdeklaration. Tanken är att man genom hela värdekedjan ska kunna se både koldioxidavtrycket för metallen och hur mycket återvunnet material den innehåller, säger Erik Lindblom, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Till TraceMet knyts flera strategiska partners, bland annat LKAB och Boliden. Men även nyckelaktörer utanför gruvklustret så som Volvo Group, Scania, Elektrokoppar, SSAB och ABB. Pilotstudien finansieras till stor del av det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation.

Varför valde Swedish Mining Innovation att gå in med medel i TraceMet?

– Det är så viktigt att få ett fungerande spårbarhetssystem på plats så snart som möjligt. Svemins förstudie från våren 2019 som även den finansierades av Swedish Mining Innovation visade att det kan gå att göra på det här sättet, att blockkedjor är en tänkbar väg framåt. Det vill vi gärna se att Svemin utvecklar vidare, säger Jenny Greberg, programdirektör på Swedish Mining Innovation.

Godkänn statistics, marketing cookies för att se denna video.


Läs mer

> Intervju med Svemins vd Maria Sunér på IVL Svenska Miljöinstitutets webb här.

> Intervju med Erik Lindblom, IVL Svenska Miljöinstitutet och projektledare för TraceMet här.


Kontakt

Swedish Mining Innovation: Jenny Greberg, programdirektör jenny.greberg@swedishmininginnovation.se 070-6412840
IVL: Erik Lindblom, projektledare erik.lindblom@ivl.se 010-788 65 71

Mer information om Swedish Mining Innovation 

TraceMet drivs av Svemin och IVL i samarbete med Boliden och LKAB. Bakom projektet står Vinnova, Energimyndigheten och Formas via det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation – en gemensam satsning för att stärka svensk gruv- och metallutvinnande industri.