Projekt: Mining With Nature


”Gruvindustrin är en nyckel till ökad biologisk mångfald”

 

Ökad hänsyn till biologisk mångfald ska vara lönsamt. Inte bara för naturen utan också för affärerna. Därför har Svemin, som första branschorganisation, tagit fram ett koncept – Mining with Nature – för hur det ska gå till. Alla Svemins medlemsföretag måste följa färdplanen. Arbetet har väckt stort internationellt intresse, färdplanen finns nu översatt till engelska, spanska och till mandarin.


  • Ladda hem Mining with Nature uppslag här
  • Ladda hem Mining with Nature enkelsidig här
  • Ladda hem Arbete för biologisk mångfald – exempel från svensk gruv- och mineralnäring här
  • Ladda hem Vägledning för Biologisk Mångfaldsplan här
  • Se det fördjupande seminariet om Mining with Nature, från januari 2021 här
  • Se Mining with Nature-seminarium från Bryssel, juni 2022 här

Koppar till kablar, grafit till elbilsbatterier och sällsynta jordartsmetaller till vindkraftverk. Tillgången till råvaror sätter i praktiken takten för den gröna omställningen. Gruvorna måste bli fler. Med det kommer ett särskilt ansvar. Därför utvecklar den svenska gruvindustrin en helt ny metodik för att den biologiska mångfalden samtidigt inte ska skadas.

 

Global forskning visar att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot mot vår planet som klimatförändringarna. Den aktuella geopolitiska utvecklingen i Europa och i övriga världen lägger dessutom på ytterligare en alarmerande dimension till den oroande situationen för hållbar råvaruförsörjning. Vi måste fråga oss varifrån vi ska få de råvaror som behövs för den nödvändiga omställningen av vårt energisystem. Och hur vi ska se till att dessa råvaror är hållbart producerade med ansvar för både såväl människor och som miljö. Såväl på kort som på lång sikt.

 

Som första bransch någonsin har vi därför utvecklat – och antagit – ett sammanhållet arbetssätt för hur det ska gå till. Konceptet kallar vi för Mining with Nature och baseras på den så kallade hänsynshierarkin; att undvika, minimera, återställa och kompensera för negativ påverkan på biologisk mångfald.

 

Men det övergripande målet är större är så; företagen inom vår industri ska bidra nettopositivt till biologisk mångfald senast 2030 inom alla områden där vi är verksamma. Intresset att lära av Sverige stort. Vi har redan fått förfrågningar från flera länder inom EU och även från Kina. Färdplanen finns nu även översatt till engelska, spanska och till mandarin.

 

Vad händer i projektet just nu?

Parallellt med implementeringen av färdplanen tar vi också fram en ambitiös utbildningsplattform, en utbildning för medarbetare inom gruvindustrin att öka kunskapen om biologisk mångfald och konceptet Mining with Nature.

 

För att kunna mäta biodiversiteten och redovisa vad vi åstadkommer på ett trovärdigt sätt medverkar vi och flera av våra medlemsföretag i ett projekt för att utveckla ny metodik – CLImB . Projektet syftar till att utveckla en väl förankrad och trovärdig metodik för att mäta såväl ianspråktagen som skapad biologisk mångfald.


LÄS MER


FAKTA

Det övergripande målet för Mining with Nature är att företagen inom vår industri ska bidra nettopositivt till biologisk mångfald senast 2030 inom alla områden där vi är verksamma. Mining with Nature antogs av Svemins styrelse 2020 och färdplanens åtaganden omfattar alla Svemins medlemsbolag.

Projektet Mining with Nature har initierats av Svemin, branschorganisation för gruvor, mineral och metallproducenter i Sverige. Projektet utförs inom ramen för det Strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projektet leds av Ecogain.

MER INFORMATION OM MINING WITH NATURE

Kristina Branteryd, Expert miljö, Svemin
kristina.branteryd@svemin.se
+46(0)72 018 53 05

Tove Hägglund, Ecogain projektledare Mining with Nature
tove.hagglund@ecogain.se