Om oss

Svemins prospekteringskommitté

Svemins prospekteringskommitté består av personer från både prospekteringsföretag och prospekterande gruvföretag. Kommitténs ledamöter är individer med stor erfarenhet från arbete med prospektering och frågor som rör tillgång till mark.

Kommittén arbetar bland annat med att följa lagstiftningsarbete och annat som påverkar förutsättningarna för prospekterande företag. Kommittén bedömer också behovet av olika former av stöd och insatser för att höja kunskapsnivån om prospektering. I arbetet ingår att svara på remisser och att ta fram underlag som kan behövas för att beskriva branschens förutsättningar och behov.

Prospekteringskommittén står bland annat bakom Svemins vägledning för prospektering i Sverige (2012). Vägledningen är tänkt som en hjälp för prospekterande företag att kontinuerligt förbättra sitt arbete med frågor som berör arbetsmiljö, yttre miljö och socialt ansvar, samt integrera dessa tre aspekter i deras prospekteringsprogram. Den innehåller också beskrivning av prospekteringsarbete och annat som kan vara bra för markägare och andra intresserade att känna till.

Just nu arbetar Svemins prospekteringskommitté med en uppdatering av Svemins vägledning för prospektering i Sverige, den beräknas vara färdig andra halvan av 2016.

Prospekteringskommittén har en särskild arbetsgrupp för frågor som rör rennäring och samverkan mellan gruv- och rennäring.

Ledamöter* i Svemins prospekteringskommitté

Per Olov Fjällborg, LKAB (Ordförande)

Kerstin Brinnen, Svemin (Sekreterare)

Kåre Höglund, Agnico Eagle Sweden AB

Jonas Wiik, Boliden Mineral AB

Linnea Hisved, Boliden Mineral AB

Bengt Ljung, Botnia Exploration Holding AB

Svante Berglund, Drillcon AB

Mathias Forss, GeoPool AB

Rasmus Blomqvist, Jokkmokk Iron Mines AB

Therese Hägglund, LKAB

Göran Nordenhök, Lovisagruvan AB

Emma Härdmark, Svemin

Per Ahl, Svemin

Anja Hagerud, Zinkgruvan Mining AB

*April, 2017

Foto: Alexandar Vujadinovic (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons