Om oss

Svemins prospekteringskommitté

Svemins prospekteringskommitté består av personer från både prospekteringsföretag och prospekterande gruvföretag. Kommitténs ledamöter är individer med stor erfarenhet från arbete med prospektering och frågor som rör tillgång till mark.

Kommittén arbetar bland annat med aktuellt lagstiftningsarbete och annat som påverkar förutsättningarna för prospekterande företag. Arbetet består också av insatser för att höja kunskapsnivån om prospektering. Kommittén bistår i Svemins arbete med att svara på remisser och att ta fram branschpositioner som rör branschens förutsättningar och behov. Vid behov tillsätts särskilda arbetsgrupper som har i uppdrag att arbeta med specifika frågor som rör prospektering.

Prospekteringskommittén står bland annat bakom Vägledning för prospektering. Vägledningen är tänkt både som stöd för prospekterande företag att hålla hög standard i utförande av prospekteringsarbeten och som information till myndighetshandläggare, sakägare och andra som vill veta mer om prospektering. Vägledningen berör arbetsmiljö, yttre miljö och socialt ansvar.

Ledamöter i Svemins prospekteringskommitté

Kåre Höglund, Agnico Eagle (Ordförande)

Kerstin Brinnen, Svemin (Sekreterare)

Jan-Anders Perdal, LKAB

Håkan Selldén, LKAB

Jonas Wiik, Boliden Mineral AB

Anders Forsgren, Boliden Mineral AB

Hanna Lundqvist, Boliden Mineral AB

Anja Hagerud, Zinkgruvan Mining AB

Thomas Ljung, Botnia Exploration Holding AB

Svante Berglund, Drillcon AB

Per Lennartsson Persson, Drillcon AB

Mathias Forss, GeoPool AB

Rasmus Blomqvist, Beowulf Mining

Göran Nordenhök, Lovisagruvan AB

Åsa Corin, Björkdalsgruvan AB

Sam Miller, Björkdalsgruvan AB

Tom Kearny, Talga Graphene AB

Johanna Nordberg, Björkdalsgruvan AB

Emma Härdmark, Svemin

Maria Sunér Fleming, Svemin

*Februari, 2020

Foto: Alexandar Vujadinovic (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons