Om oss

Svemins prospekteringskommitté

Svemins prospekteringskommitté består av personer från både prospekteringsföretag och prospekterande gruvföretag. Kommitténs ledamöter är individer med stor erfarenhet från arbete med prospektering och frågor som rör tillgång till mark.

Kommittén arbetar bland annat med aktuellt lagstiftningsarbete och annat som påverkar förutsättningarna för prospekterande företag. Arbetet består också av insatser för att höja kunskapsnivån om prospektering. Kommittén bistår i Svemins arbete med att svara på remisser och att ta fram branschpositioner som rör branschens förutsättningar och behov. Vid behov tillsätts särskilda arbetsgrupper som har i uppdrag att arbeta med specifika frågor som rör prospektering.

Prospekteringskommittén står bland annat bakom Vägledning för prospektering. Vägledningen är tänkt både som stöd för prospekterande företag att hålla hög standard i utförande av prospekteringsarbeten och som information till myndighetshandläggare, sakägare och andra som vill veta mer om prospektering. Vägledningen berör arbetsmiljö, yttre miljö och socialt ansvar.

Ledamöter i Svemins prospekteringskommitté

 • Johannes Holzäpfel, EMX Royalty Corp./EMX Scandinavia AB (ordförande)
 • Rasmus Blomqvist, Beowulf Mining
 • Sauli Raunio, Beowulf Mining
 • Johanna Nordberg, Björkdalsgruvan AB
 • Åsa Corin, Björkdalsgruvan AB
 • Anders Forsgren, Boliden Mineral AB
 • Jon Lundh, Boliden Mineral AB
 • Jonas Wiik, Boliden Mineral AB
 • Thomas Ljung, Botnia Exploration Holding AB
 • Michael Matsson, Copperstone Resources AB
 • Svante Berglund, Drillcon AB
 • Per Lennartsson Persson, Drillcon AB
 • Mathias Forss, GeoPool AB
 • Henning Holmström, Grengex
 • Johan Högnäs, Kaunis Iron AB
 • Jan-Anders Perdahl, LKAB
 • Laura Lauri, LKAB
 • Håkan Selldén, LKAB
 • Göran Nordenhök, Lovisagruvan AB
 • Katarina Nilsson, Svemin
 • Emma Härdmark, Svemin
 • Maria Sunér, Svemin
 • Tom Kearny, Talga Graphene AB
 • Filip Kozlowski, Tasman Metals AB
 • Helena Karlsson, Vanadis Battery Metals AB
 • Nikki Commodore, Zinkgruvan Mining AB

*Maj, 2023

Foto: Alexandar Vujadinovic (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons