Om oss

Svemins prospekteringskommitté

Svemins prospekteringskommitté består av personer från både prospekteringsföretag och prospekterande gruvföretag. Kommitténs ledamöter är individer med stor erfarenhet från arbete med prospektering och frågor som rör tillgång till mark.

Kommittén arbetar bland annat med lagstiftningsarbete och annat som påverkar förutsättningarna för prospekterande företag. Arbetet består också av insatser för att höja kunskapsnivån om prospektering. Kommittén bistår i Svemins arbete med att svara på remisser och att ta fram branschpositioner som rör branschens förutsättningar och behov. Vid behov tillsätts särskilda arbetsgrupper som har i uppdrag att arbeta med specifika frågor som rör prospektering.

Prospekteringskommittén står bland annat bakom Vägledning för prospektering. Vägledningen är tänkt både som stöd för prospekterande företag att hålla hög standard i utförande av prospekteringsarbeten och som information till myndighetshandläggare, sakägare och andra som vill veta mer om prospektering. Vägledningen berör arbetsmiljö, yttre miljö och socialt ansvar.

Svemins prospekteringskommitté

Ordförande
Johannes Holzäpfel, EMX Royalty

Ansvarig handläggare Svemin
Tobias Kluge, Branschjurist