Svensk gruvnäring

Gruvindustrin – en stor jobbskapare

Gruvindustrin är en stor arbetsgivare. Både direkt och indirekt. Genom den ekonomiska aktiviteten tack vare gruvindustrins investeringar skapas en betydande mängd arbetstillfällen lokalt genom bolagens inköp av tjänster och material.

Vid slutet av 2020 var ungefär 7400* personer anställda vid Sveriges metallgruvor och cirka 750 personer i industrimineralföretag. Utöver direkta jobb skapas en betydande mängd arbetstillfällen lokalt.

Varje jobb i gruvbranschen skapar ytterligare 1,8** indirekta arbetstillfällen i underleverantörsleden. Tillsammans ger det i sin tur att arbetstillfällen i näringar som inte är direkt kopplade till gruvorna, mataffärer, restauranger, kultur- och idrottsliv, som behövs i levande samhällen skapas.

Gruvbranschen arbetar också målinriktat för att öka jämställdheten i gruvan. Från 2004 till 2020 har kvinnor på arbetarsidan ökat från 5% till 18%. Totalt är 22% av de som arbetar i inom branschen kvinnor.

Hösten 2020 presenterade LKAB en satsning som innebär en ny strategi och ny världsstandard för gruvbrytning och koldioxidfri malmförädling. Satsningen kan bli den största industriinvesteringen i svensk historia – cirka 400 miljarder över 20 år. Till det kommer massiva investeringar i utbyggnad av förnyelsebar el och vätgas för att möjliggöra omställningen. Det kommer att skapas tusentals nya jobb i Malmfälten och Norrbotten, under om- och nybyggnation av anläggningar under mer än 20 år och som en del av den expanderade verksamheten, och säkrar framtidens arbetstillfällen.

Gruvbolagen betalar också stora summor skatt både till statskassan och de kommuner där de är verksamma. Den totala genererade skatteintäkten från Svemins medlemsbolag under 2019 kan finansiera över 7700 poliser vilket är ungefär en tredjedel av samtliga poliser i Sverige 2020***, eller omkring 37 600 grundskoleplatser.


* SGU
** Svenskt Näringsliv 2017
*** Polisen