Om oss

Gruvbyrån som blev Svemin

Svemin, Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, har sitt ursprung i Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation.

Jernkontoret bildades 1747 med främsta syfte att på olika sätt stödja järnhanteringen i Sverige. De flesta bruken i Sverige var tillika gruvägare, men någon särskild organisation för gruvägarna förefaller det inte ha funnits. På 1930-talet började emellertid svenska staten visa tendenser till att vilja göra inskränkningar i förfoganderätten till de gruvskogar som gruvägarna – och därmed också bruken – utnyttjade.

År 1936 kom det till gruvägarnas kännedom, att ett förslag till gruvlag utarbetats inom Kungl. Justitiedepartementet och att detta remitterats till lagrådet, samt att det vore föga troligt, att de närmast intresserade, gruvägarna, skulle sättas i tillfälle att taga del av förslaget och få framföra synpunkter och invändningar. Med anledning av detta ”statliga agerande” bildades Jernkontorets Gruvbyrå i slutet av år 1936, för att särskilt handlägga gruvfrågorna.

Svenska Gruvföreningen bildades sedan 1941 (som ett ”komplement” till Gruvbyrån) av den enkla anledningen att Gruvbyrån inte kunde ingå som medlem i det dåvarande Industriförbundet, då den inte var en ”självständig” juridisk person.
Fram till dess att Gruvbyrån upphörde 1946 verkade de båda organisationerna parallellt men hade ett mycket nära samarbete.

År 2004 ändrade Svenska Gruvföreningen namn till Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige – Svemin.

2016 fyllde Gruvbyrån – som blev Svemin – 75 år.

Foto: Holger.Ellgaard (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons