Svensk gruvnäring

Bergsäkert på jobbet

Säkerhet och hälsa är en av de högst prioriterade frågorna inom gruvindustrin. Gruvor kan vara tuffa arbetsplatser vilket ställer höga krav arbetsmiljön. För att göra arbetet säkrare har utvecklingen bland annat lett till automation och fjärrstyrning av fordon, digitala positioneringssystem för människor och maskiner samt regelbundna säkerhetsövningar. Många arbetsuppgifter som tidigare utfördes i maskiner under jord fjärrstyrs nu av operatörer ovan jord.

Ett tätt samarbete mellan arbetsgivare och fack sedan lång tid tillbaka är också en framgångsfaktor till att skapa säkra arbetsplatser.


Fakta: Svemin, AFA Försäkring, AV, SCB