Om oss

Svemins miljökommitté

Dammsäkerhet, miljöteknik och standardiseringar. Det är tre frågor som står högt på agendan när Svemins miljökommitté driver branschens miljöfrågor.

Svemins löpande verksamhet inom miljöområdet omfattar en rad olika frågor. Svemins miljökommitté är öppen för alla medlemsföretag, se förteckning nedan. För särskilda frågor bildas arbetsgrupper:

 • AG Vatten
 • AG Dammsäkerhet
 • AG Naturskydd

Nationell och internationell samverkan

En viktig del av miljöarbetet är samverkan med andra. Samarbetar gör vi både på nationell och europeisk nivå.

Nationella grupper

 • SwedCOLD (Swedish Commission On Large Dams), Executive Committee
 • Dammsäkerhetsrådet
 • Branschsamordningsgrupp för Vattenfrågor
 • MITF

Europa/EU

 • Euromines (bl.a. Environment Committee)
 • Eurometaux (där branschen/Svemin representeras av Boliden)

Ledamöter i Svemins miljökommitté

 • Lena Printzell, Björkdalsgruvan AB
 • Pia Lindström, Boliden Mineral AB (ordförande)
 • Joanna Lindahl, Boliden
 • Malin Suup, Boliden
 • Anders Forsgren, Boliden
 • Joakim Edvinsson, Boliden Mineral AB
 • David Granberg, Boliden Mineral AB
 • Andreas Unée, Dragon Mining Sweden AB
 • Karin Comstedt Webb, HeidelbergCement Northern Europe
 • Joshua Prentice, HeidelbergCement Northern Europe
 • Åsa Allan, Kaunis Iron AB
 • Linda Bjurholt, LKAB
 • Lotta Lauritz, LKAB
 • Klas Nehrman, LKAB
 • Liselotte Olausson, LKAB
 • Sara Töyrä, LKAB
 • Tua Welin, Nordkalk
 • Kristina Branteryd, Svemin
 • Peter French, Talga
 • Inger Frost Kristensson, Zinkgruvan Mining AB
 • Charlotte Odenberger, Zinkgruvan Mining AB

* September 2021


Relaterade länkar

> Gruvdammsregistret

Du kan söka information om gruvdammar via Sverigekartan där varje gruva med en eller flera gruvdammar markerats med en gul prick. Du kan också välja att söka via en lista över landets alla gruvdammar. Gruvdammar vid nedlagda gruvor ingår i dammregistret i den mån de fortfarande dämmer vatten. Ett nedlagt sandmagasin som dränerats och inte längre innehåller fritt vatten är inte längre någon damm

Dammregistret administreras av Svemin. Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. För fakta om respektive damm ansvarar dammägarna, dvs gruvföretagen.