Om oss

Svemins miljökommitté

Dammsäkerhet, miljöteknik och standardiseringar. Det är tre frågor som står högt på agendan när Svemins miljökommitté driver branschens miljöfrågor.

Svemins löpande verksamhet inom miljöområdet omfattar en rad olika frågor. Svemins miljökommitté är öppen för alla medlemsföretag, se förteckning nedan. För särskilda frågor bildas arbetsgrupper:

  • AG Vatten
  • AG Dammsäkerhet
  • AG Naturskydd
  • AG Mark och Schaktmassor

Nationell och internationell samverkan

En viktig del av miljöarbetet är samverkan med andra. Samarbetar gör vi både på nationell och europeisk nivå.

Nationella grupper

  • SwedCOLD (Swedish Commission On Large Dams), Executive Committee
  • Dammsäkerhetsrådet
  • Branschsamordningsgrupp för Vattenfrågor
  • MITF

Europa/EU

  • Euromines (bl.a. Environment Committee)
  • Eurometaux (där branschen/Svemin representeras av Boliden)

Svemins miljökommitté

Ordförande
Fredrik Persson, LKAB

Vice ordförande
Joanna Lindahl, Boliden

Ansvarig handläggare Svemin 
Kristina Branteryd, Expert miljö


Relaterade länkar


> Uppdaterade riktlinjer för flödesdimensionering av dammar

2021-12-15. Svenska kraftnät, Energiföretagen Sverige och Svemin har tillsammans med SMHI tagit fram en ny utgåva av Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar. Riktlinjerna beskriver metoder för beräkning av höga till mycket extrema flöden och ställer krav på dammars flödesdimensionering.

Ladda ner riktlinjerna här


> GrudRIDAS 2021

GruvRIDAS 2021, Gruvbranschens riktlinjer för dammsäkerhet, är en uppdaterad vägledning för anställda vid gruv- och mineralföretag, konsultföretag och myndigheter. GruvRIDAS 2021 baseras på GruvRIDAS 2012, RIDAS – Energiföretagens riktlinjer för dammsäkerhet (2019), GISTM, Global Industry Standard on Tailings Management (2020) samt Förordning (2013:319) om utvinningsavfall.


> Gruvdammsregistret

Du kan söka information om gruvdammar via Sverigekartan där varje gruva med en eller flera gruvdammar markerats med en gul prick. Du kan också välja att söka via en lista över landets alla gruvdammar. Gruvdammar vid nedlagda gruvor ingår i dammregistret i den mån de fortfarande dämmer vatten. Ett nedlagt sandmagasin som dränerats och inte längre innehåller fritt vatten är inte längre någon damm

Dammregistret administreras av Svemin. Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. För fakta om respektive damm ansvarar dammägarna, dvs gruvföretagen.