Om oss

Svemins miljökommitté

Dammsäkerhet, miljöteknik och standardiseringar. Det är tre frågor som står högt på agendan när Svemins miljökommitté driver branschens miljöfrågor.

Svemins löpande verksamhet inom miljöområdet omfattar en rad olika frågor. Svemins miljökommitté är öppen för alla medlemsföretag, se förteckning nedan. För särskilda frågor bildas arbetsgrupper:

  • AG Vatten
  • AG Dammsäkerhet
  • AG Naturskydd

Nationell och internationell samverkan

En viktig del av miljöarbetet är samverkan med andra. Samarbetar gör vi både på nationell och europeisk nivå.

Nationella grupper, bl a

  • SwedCOLD (Swedish Commission On Large Dams), Executive Committee
  • Dammsäkerhetsrådet
  • Branschsamordningsgrupp för Vattenfrågor
  • MITF

Europa/EU

  • Euromines (bl.a. Environment Committee)
  • Eurometaux (där branschen/Svemin representeras av Boliden)

Ledamöter* i Svemins miljökommitté

Pia Lindström, Boliden Mineral AB (ordförande)

Lars-Åke Lindahl, Svemin (sekreterare)

Charlotte Odenberger, Björkdalsgruvan AB

Joakim Edvinsson, Boliden Mineral AB

David Granberg, Boliden Mineral AB

Karin Comstedt Webb, HeidelbergCement Northern Europe

Joshua Prentice, HeidelbergCement Northern Europe

Linda Bjurholt, LKAB

Lotta Lauritz, LKAB

Kerstin Brinnen, Svemin

Andreas Unée, Dragon Mining Sweden AB

Inger Frost Kristensson, Zinkgruvan Mining AB

Klas Nehrman, LKAB

Tua Welin, Nordkalk

Åsa Allan, Kaunis Iron AB

Joanna Lindahl, Boliden

* Oktober 2020