Vårt material

På temat Samverkan och engagemang i arbetsmiljöarbetet bjöd Svemin in till en heldag om ett av branschens mest prioriterade områden – arbetsmiljö. Årets upplaga av Svemins arbetsmiljöseminarium lockade 400 personer från hela gruvnäringen till Luleå.