Svensk gruvnäring

Sverige – Europas mesta gruvnation

I bilen, i paddan och i vindkraftverket – överallt i vårt moderna samhälle är det helt nödvändigt med mineral och metaller. Tack vare landets mineralrika berggrund, hänsynsfulla miljölagstiftning och innovationskraft i världsklass är Sverige sedan länge Europas ledande gruvnation.

Sverige står idag för mer än 90 procent av all järnmalm som produceras i Europa. Vi är också en av de främsta producenterna även av övriga basmetaller. Det ska vi vara stolta över. En fantastisk egenskap metall har är att den går att återanvända i all oändlighet utan att kvaliteten försämras.. Det ska givetvis utnyttjas. Hur vi än räknar så räcker dock inte de metaller som finns i dag. Vi måste – än så länge – tillföra nytt material in i det cirkulära systemet. Det är här den svenska gruvnäringen kommer in i bilden.

I Sverige har vi mycket goda förutsättningar att bygga vidare på vårt redan starka gruvkluster och fortsätta leda innovation och utveckling längs hela förädlingskedjan och minska vårt beroende av import. För idag importeras stora mängder mineral och metaller till EU. Innehållet i din bil, i din telefon och i vindkraftverken, som vi gärna vill ska alstra vår klimatsmarta energi, kräver många olika  metaller. Metaller som alltför ofta har sitt ursprung i länder mycket långt från den svenska miljölagstiftningen (en av de strängaste i världen) och kanske ännu längre från den svenska arbetsmiljölagstiftningen.

Men det är inte främst våra behov här i Sverige, eller ens i Europa, som framförallt måste tillgodoses. Utan det handlar om de miljoner människor i världen som står i begrepp att resa sig ur fattigdom som kommer att stå för den största efterfrågan. Det vore rent omoraliskt att förneka dem den materiella standard som vi själva tar för givet. Vi tycker att råvarorna ska vara så hållbart producerade som möjligt. Det kan vi göra i Sverige.

Den svenska gruv- och mineralnäringen är idag i absoluta världsklass och vi som verkar inom näringen är medvetna om vårt ansvar att begränsa påverkan på naturen. Vi vet att vi gör ett bra jobb och vi diskuterar gärna hur vi kan fortsätta utvecklas.