Svensk gruvnäring

Därför är Sverige ett gruvland att investera i

160912_Sveriges investeringsklimat_guld-tacka2(Boliden)

Foto: Boliden

Det finns många anledningar att satsa inom den svenska gruvnäringen.

  1. Mineralrikt land men ändå underprospekterat
  2. Starkt gruvkluster med teknikledande företag.
  3. Starkt stöd från SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, där finns lättillgängliga arkiv med borrkärnor, rapporter och inte minst goda råd
  4. Utmärkt infrastruktur
  5. Gruvtraditioner som sträcker sig minst tusen år tillbaka
  6. Låg politisk risk
  7. God tillgång till erfaren personal
  8. Stor råvaruleverantör till EU

Läs mer på Mining For Generations som Business Sweden tagit fram.