Kalender

Frukostseminarium: EU:s nya lagförslag om kritiska råmaterial och varför det är viktigt för gruvnationen Sverige

 • Datum

  2022-11-08
 • Tid

  08:30
 • Plats

  Matsalen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

EU:s nya lagförslag om kritiska råmaterial och varför det är viktigt för gruvnationen Sverige

EU använder idag 30 procent av alla metaller och mineral som produceras i världen men endast 3 procent bryts inom EU. När det gäller vissa råmaterial är EU helt beroende av länder som Kina, Ryssland och Kongo. För vissa material är vi mer beroende av enskilda länder än vad vi är för gas.

Därför tar nu EU-kommissionen fram ett helt nytt lagpaket för att stärka unionens försörjning av metaller och mineral. Förslaget kommer läggas fram under Sveriges ordförandeskap. Sverige är redan idag EU:s främsta gruvnation vad gäller utvinning av primära metall och mineral, både till värde och till utbruten volym. Det finns dessutom en betydande potential för ökad produktion av såväl kritiska råvaror som andra basråvaror som behövs för den gröna omställningen. Sverige har därför en betydelsefull roll i att leda arbetet med att öka EU:s självförsörjandegrad av metaller och mineral genom gruvbrytning i EU.

EU kommissionen har nu en öppen konsultation gällande The Critical Raw Materials Act med möjlighet att lämna input under november. Från svensk gruvnäring ser vi både möjligheter och risker med lagstiftningspaketet – och detta är något som kommer diskuteras under frukostseminariet. Välkommen till en intressant timme där vi fördjupar oss i vad lagpaketet kan och bör innehålla och vilka olika apekter som är viktiga för olika aktörer i värdekedjan.

Talare

 • Cecilia Thorfinn, avdelningschef kommunikation, EU-kommissionens representationskontor i Sverige
 • Joel Jonsson, ansvarig EU:s inre marknad och handelspolitik, Teknikföretagen
 • Emmi Antonsson, chef kommunikation och samhällskontakter, Mobility Sweden
 • Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat, LKAB
 • Erika Ingvald, enhetschef mineralresurser, SGU
 • Maria Sunér, vd Svemin

Moderator: Emma Härdmark, kommunikationschef Svemin


När: Tisdag 8 november
Tid: 08:30 – 09:30
Var: Matsalen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan: Anmälan är nu stängd. Följ livesändningen här med start 08:30.

Frukostseminariet kommer också att sändas live, samt kunna ses i efterhand på Svemins Youtubekanal. Länk till sändningen skickas till den e-postadress du uppger vid anmälan, under eftermiddagen den 7 november. Notera att utskicket med länken kan hamna i din skräppost.


Från svensk gruvnäring ser vi både möjligheter och risker med lagstiftningspaketet. Det är positivt med större fokus på råmaterialförsörjningen eftersom hållbart producerade metaller och mineral är avgörande för att vi ska klara klimatomställningen, något som blivit alltmer uppenbart med anledning av det säkerhetspolitiska omvärldsläget och den energikris vi befinner oss i. Detta i en tid där råvaror allt oftare används som en bricka i ett geopolitiskt spel.

Riskerna vi ser med lagstiftningspaketet för kritiska råmaterial är att fokus enbart sätts på de råmaterial som är kritiska redan idag, med utgångspunkt i EU:s lista över kritiska råmaterial. Detta skapar en alltför snäv definition för att säkra råmaterialförsörjningen för framtiden. Det vore olyckligt om lagstiftningsakten enbart fokuserar på import från tredje land och senare steg i råmaterial-värdekedjan, och om potentialen för prospektering och utvinning i Europa blir åsidosatt.

Sverige har en viktig roll i att öka kunskapen om hållbar gruvnäring, genom att lyfta de exempel och planer för omställning som finns bland svenska bolag, och visa hur gruvverksamhet kan bedrivas med låga klimatutsläpp och nettopositivt bidrag till biologisk mångfald i de områden där gruvverksamhet sker. Detta är en möjlighet under det svenska ordförandeskapet.