Kalender

Industridagen 2021: Bäst i världen på svåra jobb

  • Datum

    2021-04-27
  • Tid

    11:00

Sverige som innovationsstormakt

Kloka gäster i samtal och dina inspel – det är konceptet för Industridagens tre nedslag där vi går på djupet inom ett avgörande område för att sätta Sverige på kartan som innovationsstormakt. Välkommen till nedslag ett av tre under Industridagen 2021

Fossildrivet ska bli eldrivet, system ska bli intelligenta, samverkande och självstyrande och långt mycket mer ska ske för att ta oss in i ett hållbart samhälle. Sverige ska vara det land som skapar och levererar lösningarna, som leder den tekniska utvecklingen! Hur ska det gå till? Hur får vi såväl dagens som morgondagens företag och medarbetare att vara bäst i världen på svåra jobb?

Möt Hillevi Engström, tidigare arbetsmarknadsminister och kommundirektör – idag förbundsdirektör för Södertörns brandförsvar och ledamot i Samhalls styrelse, Anna Margitin, ordförande i Akademikerna Volvo Cars och med en lång karriär inom Volvo, Karin Ahnqvist HR-chef Boliden Rönnskär och vår egen Industridagskorrespondent Fredrik Härén i ett samtal om ”svåra jobb”.

Sen vänder vi blicken mot alla er som medverkar och ber om inspel – Industridagen 2021 är en utvecklingsresa där vi gemensamt skapar ramen för Sveriges väg till innovationsstormakt.

Bäst i världen på svåra jobb
27 april
11:00-12:00


> Läs mer om Industridagens olika nedslag under året här

> Anmäl dig här