Kalender

Miljömålsdagarna 2017

  • Datum

    2017-05-30
  • Tid

    00:00
  • Plats

    Östersund

Boka redan nu in den 30-31 maj för att delta i Miljömålsdagarna 2017! Ett tillfälle för samtal kring nationellt, regionalt och lokalt miljöarbete, som brukar samla omkring 200-300 deltagare från hela landet.

Miljömålsdagarna är den självklara mötesplatsen för alla som i sitt arbete på olika sätt vill bidra till att nå Sveriges miljömål – inom näringsliv, kommuner, myndigheter eller intresseorganisationer.

Länsstyrelsen i Jämtlands län är värd för evenemanget som arrangeras tillsammans med Naturvårdsverket och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömåls¬systemet) i samarbete med bl.a. Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, LRF, Sveriges Kommuner och Landsting, Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun.

Välkommen att möta försommaren i Östersund!