Kalender

Mining with Nature - fördjupande webbinarium

  • Datum

    2021-01-13
  • Tid

    13:00
  • Plats

    Online

Ökad hänsyn till biologisk mångfald ska vara lönsamt. Inte bara för naturen utan också för affärerna. Nu har Svemin, som första branschorganisation, en färdplan för hur det ska gå till.

Mining with Nature presenterades på Svemins Höstmöte i november. Nu bjuder Svemin in till ett expertwebbinarium om färdplanen.

Gruv- och mineralbranschen är en av de verksamheter som behöver ta ny mark i anspråk för att kunna utvecklas. Gruvor kan inte heller välja vilken mark, utan kan bara lokaliseras där malmen finns. Av den anledningen har branschen länge arbetat med frågor om naturskydd och om efterbehandling efter avslutad drift.

Svemins färdplan för biologisk mångfald Mining with Nature skapar en samlad bild av vilka frågor kopplade till biologisk mångfald som är relevanta för gruvnäringen, både i omvärlden och i Sverige. Målet är att det ska bli lättare för branschen och de enskilda företagen att förstå risker och möjligheter och att sätta mål för sitt organisationsspecifika arbete.

Grunden för färdplanen utgår från vetenskapen och hänsynshierarkin; det vill säga att undvika, minimera, restaurera och kompensera för påverkan på biologisk mångfald. Färdplanens uttalande mål är att gruv- och mineralnäringen senast år 2030 ska bidra med ökad biologisk mångfald i alla de regioner där gruv- och mineralverksamhet och prospektering pågår.

Ladda hem Mining with Nature, uppslag

Ladda hem Mining with Nature, enkelsidig

Ladda hem broschyr: Arbete för Biologisk Mångfald – exempel från Svensk gruv- och mineralnäring


Program, 13 januari

Välkommen
Emma Härdmark, moderator, kommunikationschef Svemin

Därför är den här färdplanen viktig för branschen
Mikael Staffas, vd Boliden

Detta innebär gruvbranschens färdplan konkret – branschens åtagande och uppmaningar till politiken
Linda Bjurholt, miljöchef LKAB

Goda exempel från verkligheten – så jobbar branschen redan i dag med biologisk mångfald
Pia Lindström, HR & Sustainability Director Boliden Mines, Boliden

Miljödepartementet kommenterar färdplanen
Annika Jacobson, stabschef Miljödepartementet

Naturvårdsverket kommenterar färdplanen
Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket

Panelsamtal

Kristina Yngwe (C), ordförande Miljö- och jordbruksutskottet
Linda Bjurholt, miljöchef LKAB
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Joakim Hjältén, professor vid institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
Anders Enetjärn, grundare Ecogain

Vad händer nu, då? Avslutande reflektioner och blickar framåt
Maria Sunér Fleming, vd Svemin


Webbinarium från den 13 januari.

För kapitelindelad film, se Svemins Youtubekanal.

Godkänn statistics, marketing cookies för att se denna video.