Kalender

Svemins Arbetsmiljöseminarium 2020

  • Datum

    2020-02-12
  • Tid

    09:00
  • Plats

    Kulturens hus, Luleå

Välkomna till Svemins Arbetsmiljöseminarium 12 februari 2020

– Förebyggande arbete med maskiner och anläggningar

Foto: Jan Roonnskaar

Tid: Onsdag 12 februari 2020 kl 9.30-16.00 (fika från 9.00)
Plats: Kulturens hus i Luleå

Seminariet riktar sig till gruvföretag och entreprenörer inom gruvindustrin, t ex chefer, arbetsledare, fackliga representanter (skyddsombud), arbetsmiljösamordnare, FHV, myndigheter och andra med intresse för branschens arbetsmiljöfrågor.

Anmäl dig här!


Preliminärt program*

Moderator: Emma Härdmark, Svemin

09.00 Välkomstfika

Välkommen
Emma Härdmark, Kommunikationsansvarig, Svemin

Inledning
Staffan Sandström, VD Zinkgruvan
Maria Sunér Fleming, VD Svemin

Förebyggande underhållsarbete

Anläggningssäkerhet
Anders Björnström, avdelningschef LKAB Svappavaara

Underhållsarbete – vikten av samverkan och samordning mellan företag, skyddsombud och entreprenörer
Alf Karlsson, Säkerhetskoordinator / FU-stopp, LKAB Kiruna

Säkra Bandtransportörer på LKAB
Jenny Pyykkönen, Utvecklingsingenjör Strategiskt Underhåll, LKAB Kiruna

Lunch

Utdelning av Svemins arbetsmiljöpris 2020

Att förebygga risker – vikten av samverkan

Gruppdynamik, ledarskap och samverkan i riskfyllda miljöer titel programpunkt,
Markus Hällgren, professor i organisation och ledarskap, Handelshögskolan Umeå Universitet

Kaffe

Service och underhåll och utformning av nya maskiner och verktyg

Långsiktigt Serviceavtal för ökad produktion till en lägre servicekostnad
Jan Forsell, Produktchef Serviceavtal, Epiroc och Björn Andersson, produktionschef Gruva, Zinkgruvan

”Noll Vibrationsskador” – Ett projekt för riskreduktion samt brister i dagens standard för riskbedömning
Hans Lindell, Forskare RISE IVF

Summering av dagen
Gunnar Rådberg, platschef Björkdalsgruvan och ordförande i GRAMKO och SAM-kommittén
Conny Lundberg eller Angelika Lang IF Metall

16.00 Avslutning

*Med reservation för ändringar/tillägg av programpunkter


Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Om anmälan: Moa Wejle, Svemin, tfn 08-7626733, moa.wejle@svemin.se
Om programmet: Cecilia Andersson, Svemin, tfn 08-762 67 19, cecilia.andersson@industriarbetsgivarna.se