Svensk gruvnäring

En gruvas liv – prospektering

Prospektering handlar om att samla in information. Det krävs omfattande undersökningar för att avgöra om en fyndighet kan vara ekonomiskt lönsam att bryta. Det är den oftast inte. Mindre än ett undersökningstillstånd av tusen (!) resulterar i en gruva.

För att få inleda prospekteringsverksamhet krävs ett så kallat undersökningstillstånd enligt minerallagen som beviljas av Bergmästaren (Bergstaten). Tillståndet innebär dock i sig inte att man kan börja jobba. För detta krävs att man skickar ut och får en så kallad arbetsplan godkänd. Den beskriver vad, hur och när man tänkt utföra prospekteringsarbetet.

Arbetsplanen skickas ut till samtliga berörda sakägare i området. Sakägare är i detta fall fastighetsägare till själva marken där man önskar prospektera, berörd sameby samt om det finns några övriga kända innehavare av särskild rätt i området.

Liten påverkan på miljön

Prospektering innebär en högst begränsad påverkan på miljön, ofta ingen alls. I praktiken handlar det om att geofysiska mätningar såsom elektromagnetiska mätningar och gravimetriska mätningar. Allt för att förstå områdets geologiska historia och därmed mineralogiska sammansättning.

När undersökningen kommit längre kan det bli aktuellt med prospekteringsborrning. Det innebär i sig inget stort intrång. Borriggarna är små mobila enheter som oftast inte lämnar några bestående spår efter sig. I känsliga områden sker borrningen på frusen mark med transporter ovanpå snön för att minimera all påverkan. Efter borrningen kan det synliga resultatet vara ett cirka fem centimeter grovt borrhål med en röd plasthylsa som markerar platsen.

Prospektering är bara första steget i en lång väg fram till en eventuell gruvbrytning. Om undersökningarna skulle visa att det finns en brytvärd mineralfyndighet i området kvarstår flera stora beslut och prövningar innan en gruva skulle kunna bli verklighet. Hela processen, inklusive eventuella markfrågor, kan ta allt emellan 5 till 15 år och ibland längre än så.

Etablerade gruvbolag prospekterar oftast i närheten av befintliga gruvor, renodlade prospekteringsbolag är mindre och letar fyndigheter i nya områden i större utsträckning.

För att underlätta för företagen har Svemin tagit fram en vägledning ”Vägledning för prospektering”.

Läs mer om prospektering hos några av våra gruvbolag:

Läs mer om några av Svemins prospekteringsbolag:

Läs mer om ett av Svemins serviceföretag:

Läs mer om prospektering och mark:

Foto: Alexandar Vujadinovic (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons