Kalender

Frukostseminarium: Ryssland, Ukraina & råmaterial

 • Datum

  2022-04-27
 • Tid

  08:30
 • Plats

  Matsalen, Näringslivets Hus, Storgatan 19 / Teams

I Europa konsumerar vi ungefär en fjärdedel av världens metaller, men producerar endast 3 procent. Kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland – ett av världens största gruvländer – har skapat en helt ny spelplan för EU:s råmaterialförsörjning.

Ryssland är det enda landet, vid sidan av Kina, som har gruvproduktion av de flesta kritiska råmaterial. Metaller och mineral som är helt nödvändiga bland annat för den gröna omställningen. Hur påverkas EU av den geopolitiska händelseutvecklingen? Hur känsligt är Ryssland av EU:s sanktioner inom råmaterialområdet? Vad blir konsekvenserna av förstörelsen av gruvor och smältverk i Ukraina?

Svemin har tagit fram en rapport som skildrar den förändrade handelssituationen, på kort och lång sikt. Välkommen att lyssna till våra experter och ställ dina frågor.

Talare

 • Maria Sunér, vd Svemin
 • Magnus Ericsson, rapportförfattare, seniorkonsult RMG Consulting, .adj. professor LTU
 • Johan Sjöberg, Säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv
 • Erika Ingvald, enhetschef SGU
 • Maria Rosendahl, Näringspolitisk chef Teknikföretagen

Tid: 08:30-09:30, frukost serveras från kl 08:15
Datum: Onsdag 27 april
Format: Hybrid
Plats Fysisk: Restaurangen, Näringslivets hus, Storgatan 19 Stockholm. Digitalt: Teams

Välj hur du önskar delta vid anmälan via länken. Länk till Teams skickas i bekräftelsemailet efter anmälan.

Varmt välkommen.

Till anmälan!