Kalender

Svemin's Envi Summit / Svemins Miljökonferens 2023

 • Datum

  2023-10-04
 • Tid

  00:00
 • Plats

  Örebro och Zinkgruvan

The Green Transition Starts in the Green Mine.

* English information below

Gruvverksamhet innebär ett särskilt ansvar. I Sverige, EU:s främsta gruvnation, är hållbarhet ledstjärna – och affärsmodell. Välkommen till Örebro och Zinkgruvan den 4-5 oktober för Svemins Miljökonferens!

Den 4 oktober är det heldagskonferens, nätverkande, seminarier, utställning och middag. Du får möjlighet att lyssna till och träffa ledande personer från några av Sveriges största och mest miljöinnovativa företag. Fokusområden: gruvor, natur, hållbarhet, elektrifiering, digitalisering och biologisk mångfald.

Den 5 oktober anordnas studiebesök till Zinkgruvan samt Epiroc.

* Please noteIn previous information it was stated that the conference will be held in English. This has been changed and the conference will be held in Swedish. If you are an English speaker and have registered for the conference on the basis of language and wish to cancel your registration, please contact us. We apologise for any inconvenience.


>> Nedladdningsbart och utskriftsvänligt program i PDF finns här.

Program kommer också finnas vid konferensen.

Program | 4 Oktober

Förmiddagssession

08:00 – 09:30, Frukostmingel
Bassängfoajén, Conventum, Drottninggatan 42

09:30, Välkomna till Miljökonferensen 2023
Club 700, Conventum
Emma Härdmark, Moderator, Kommunikationschef, Svemin
Kristina Branteryd, Miljöansvarig, Svemin
Charlotte Odenberger, ordf. Miljökommittén, Hållbarhetschef Zinkgruvan Mining

Keynote
Lena Rådström Baastad
Landshövding Örebro Län

Fossilfri gruvdrift som bidrar till biologisk mångfald
– från overklighet till självklarhet
Staffan Sandström
vd Zinkgruvan, Lundin Mining

Hållbar mineralanvändning i en utmanande tid
Karin Lexén

Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Panel | Hållbara värdekedjor – Från gruva till produkt
Sara Olsson, Director Environment & Quality, Boliden
Christina Friborg, EVP & Head of Sustainability, SSAB
Per Norgren, Senior Business Developer, Supply Chain Sustainability, Scania

10:45, Gruppindelning och förflyttning 


Seminarierundtur, 11:00 – 14:00 

Session 2

Rundtur mellan fem intilliggande lokaler där du bjuds på korta seminarier från några av Svemins medlemsföretag, Svemin och andra aktörer. Sessionen inkluderar lunch.

>> Club 700
Zinkgruvan, Lundin Mining – Social Performance
Charlotte Odenberger, Hållbarhetschef, Zinkgruvan Mining m.fl.

>> Bassängfoajén, utställar- och mingelyta
Zinkgruvan Mining Re:think
– Hållbart entreprenörsprogram som utvecklar människor och företag i Askersund
Anna Andréasson, Programansvarig

Re:think-företag

Swedish Mining Innovation, Doktorandnätverk
SLU, MineDeer

>> Skomakaren
Gruvsektorn bidrar till ökar biologisk mångfald 2030 – hur går arbetet med Mining with nature och CLIMB?
Kristina Branteryd, Miljöansvarig, Svemin
Annika Zachrisson, Hållbarhetsstrateg, LKAB
Sara Carlsén, Biodiversity Coordinator, Boliden

>> Mältaren
Epiroc accelererar transformationen: Hållbara gruv- och infrastrukturindustrier
Jonas Albertsson, Teknologichef, Epiroc

>> Näbben
SMA Mineral & SaltX – ZEQL (Zero Emission Quicklime) Klimatneutral kalk i industriell skala
Anna-Maria Béregi Amnéus, CSO, SMA Mineral


Club 700 | 14:00

Eftermiddagssession

Mining of the Future
Mats W. Lundberg

Head of Sustainability, Sandvik

Panel | FOI – Proppen, pengarna och miljöfrågornas roll i svensk mineralforskning
John Tumpane, Avdelningschef Miljö, Formas
Cecilia Sjöberg, Avdelningschef Industriell utveckling, Vinnova
Katarina Nilsson, FOI-ansvarig, Svemin

Svemins Biodiversitetspris 2024
Sara Carlsén

Biodiversity Coordinator, Boliden

The potential of AI in heavy industry – and why it matters to you
Amy Loutfi
Pro-vice-chancellor, AI Professor, Head of AASS Machine Perception and Interaction Lab, Department of Science and Technology, University of Örebro

Avslutande ord
Maria Sunér, vd, Svemin
Kristina Branteryd, Miljöansvarig, Svemin
Emma Härdmark, Moderator, Kommunikationschef, Svemin

16:30
Dagen avslutas

18:00
Fördrink, Club 700

19:00
Middag, Club 700


Studiebesök | 5 Oktober

 • Alla studiebesök avgår från och kommer åter till Scandic Grand Örebro, Fabriksgatan 21-23 (se tider nedan).
 • Glöm inte att checka ut från hotellet på morgonen innan du åker iväg på besök.
 • Alla studiebesök avslutas med en enklare lunch på respektive besök.

Samtliga studiebesök avgår från Scandic Grand, Fabriksgatan 21-23, Örebro

Avgår 08:00 | Åter vid Scandic Grand, senast 13:50
Zinkgruvan, Enemossen, damm och vattenreningsverk

Avgår 07:00 | Åter vid Scandic Grand, senast 13:50
Zinkgruvan, gruvverksamhet
Zinkgruvan, processverk

Avgår 07:45 | Åter Scandic Grand, senast 14:15
Zinkgruvan, Re:think

Avgår 08:30 | Åter Scandic Grand, senast 13:15
Epiroc, produktionsanläggning


>> Zinkgruvan Mining; Enemossen damm och det nya vattenreningsverket
Zinkgruvan Minings nya damm är under konstruktion och när den är färdig kommer den att vara Sveriges första damm nedströms. Besöket kommer också att omfatta det nya vattenreningsverket, som är planerat att tas i drift 2025-2026.

>> Zinkgruvan Mining; Gruvdrift
Besök i gruvan.

>> Zinkgruvan Mining; Anrikningsverk 
Besök verket där malmen från gruvan krossas, bearbetas och omvandlas till finkorniga koncentrat av bly, koppar och zink.

>> Zinkgruvan Mining; Hållbar matproduktion och biodiversitet – Re:think program
Programmet är en del av Zinkgruvan Minings arbete med att bidra till attraktiva samhällen i den region där gruvan är verksam. För att affärsekosystemet ska växa och stärkas i Askersund så att näringslivet fortsätter att blomstra långt efter att gruvan inte längre finns, startade Zinkgruvan Mining programmet Re:think 2019. Under detta besök kommer du att träffa några av deltagarna och besöka en matskog, även kallad skogsträdgård, som är en mångsidig plantering av ätbara växter som försöker efterlikna de ekosystem och mönster som finns i naturen.

>> Epiroc; Produktion
Välkommen att besöka produktionsanläggningen och lära dig mer om den utrustning som Epiroc utvecklar och tillhandahåller, såsom borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning för applikationer ovan och under jord. Du kommer också att få en förståelse för de lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering som Epiroc tillhandahåller, och hur innovationsagendan går hand i hand med kundernas hållbarhetsagenda.

ObserveraDu gör en önskan om det besök du är intresserad av när du registrerar dig. Det är en intresseanmälan; på grund av det begränsade antalet deltagare för varje studieresa kan vi inte garantera att du kommer att kunna delta i det besök du har valt, utan kommer att placeras på ett annat besök. Du kommer oavsett få delta på ett av studiebesöken. Vi kommer naturligtvis att försöka tillgodose ditt val av besök.

Välkommen!

_________________________________________________________________________________________________________________

Svemin’s Environmental Summit 2023 – The Green Transition Starts in the Green Mine

Datum: 4-5 Okt.
Vad: Dag 1: Heldagskonferens, seminarier, middag. Dag 2: Studiebesök, halvdag.
Var: Conventum, Örebro och Zinkgruvan.
Kostnad: SEK 3700, ex. moms, faktureras i efterhand.
Språk: Svenska

Anmälan är nu stängd.