Kalender

Seminarium: Värdeskapande efterbehandling

 • Datum

  2021-10-27
 • Tid

  13:00
 • Plats

  Online

Värdeskapande efterbehandling

Efterbehandling baserad på riskbaserad design: Avgörande för trovärdighet.

LTU och Svemin anordnar seminarium om möjligheterna att skapa intressanta och spännande områden där gruvverksamhet tidigare förekommit. Seminariet är en uppföljning av motsvarande arrangemang 2019.

Mycket arbete har ägnats åt gruvområdens efterbehandling och hur denna kan/ska göras för att tidigare gruvområden inte ska medföra miljöpåverkan efter gruvperioden. Syftet är att tidigare gruvområden ska kunna användas på nya sätt.

Kan efterbehandlade gruvområden ges en attraktiv gestaltning ökar det områdenas användbarhet i framtiden. Det kan skapa nya spännande verksamheter efter gruvperioden. Finns sådana tankar/visioner under gruvans drifttid kan överskottsmassor läggas på ”rätt” ställe omedelbart. Området kan då ges en successiv gestaltning under drifttiden.

Hur ska denna gestaltning se ut och vem ska området tjäna i framtiden? Avgörande för gestaltningens trovärdighet är en riskbaserad design.

Seminariet avser att belysa frågan om hur en riskbaserad design kan genomföras och på vad en sådan baseras. Svenska och internationella talare är inbjudna för att presentera exempel på värdeskapande efterbehandling. Detta kompletteras med diskussioner ledda av moderator. Språket under dagen är i huvudsak engelska.

Inbjudna presentatörer och inspiratörer är:

 • Ward Wilson (P. Eng., P.Geol., FCAE, FEIC) – University of Alberta Dept. of Civil & Environmental Engineering, Canada
 • Steven Pearce – Mine Environmental Management, UK
 • Jussi Reinikainen – Finnish Environment Institute (SYKE), Finland
 • Gord McKenna – Landform Design Institute, Canada
 • Neeltje Slingerland (PhD, OALA, CSLA, G.I.T.) – Golder Associate, Canada
 • Jenny Wik Karlsson – Svenska samers Riksförbund, Sweden
 • Seth Muller – Boliden, Sweden
 • Matt Baida – VAST, Sweden
 • Hanna Lampinen – FinnMin, Finland
 • Dag Avango – Luleå University of Technology, Sweden

FÖR VEM: Dammägare, myndigheter, sakägare, konsulter m. fl.

NÄR:
27 oktober, 2021, kl. 13.00 – 17.00

PLATS:
Seminariet kommer att genomföras digitalt som ett webbinarium med möjlighet till aktivt deltagande på distans. Publiceras på Svemins YouTubekanal.

KOSTNAD:
500 kr. Efter anmälan skickas en länk ut som används vid webbinariet.

ANMÄLAN:
Bindande anmälan senast 26/10, 2021. Anmälan skickas till sven.knutsson@ltu.se
Ange: namn, organisation, faktureringsadress, ev. referens.

> Ladda hem hela programmet med ytterligare information här.