Aktuellt

Kategori: <span>Pris</span>

Nominera till Svemins Arbetsmiljöpris 2016

Arbetsmiljö

Välkommen att nominera kandidater till SveMins Arbetsmiljöpris 2016 Tema: Goda exempel På företagen inom gruv- och mineralindustrin pågår kontinuerligt många bra aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten. Årets arbetsmiljöpris kommer att riktas till en medarbetare, arbetsgrupp, avdelning/enhet eller företag som har genomfört aktiviteter som visat på ett positivt förbättringsarbete inom arbetsmiljöområdet. Exempel på bedömningskriterier:…

Läs mer

Nominera till arbetsmiljöpris

Pris

Välkommen att nominera kandidater till SveMins Arbetsmiljöpris 2015! Tema: Säkerhet vid entreprenadarbeten i gruvbranschen Inom gruvbranschen anlitas entreprenadföretag för många olika typer av arbeten. Entreprenadarbeten utförs ofta i en för entreprenören obekant anläggning och i anslutning till andra pågående arbeten hos beställarföretaget. Arbetssätt i syfte att minimera olycksfallsrisker vid entreprenadarbete är därför viktiga hos både…

Läs mer

Boliden - prisas för bästa arbetsmiljö

Pris

SveMins arbetsmiljöpris går i år till Niklas Karlsson, sektionschef Underhåll vid Garpenbergsgruvan. Ledarskapet har en stor betydelse för att skapa säkra arbetsplatser fria från olyckor och sjukdomar och där medarbetarna trivs och kan utvecklas. SveMin vill därför uppmärksamma ledarskapets roll i arbetsmiljöarbetet genom att rikta 2014 års arbetsmiljöpris till en chef/ledare som visat ett stort…

Läs mer