Sverige – Europas största gruvland

Läs mer

Därför är gruvnäring viktigt för Sverige

Läs mer

Aktuellt

Läs mer
Nyhet

Svemins Höstmöte 2016

Tema: En hållbar gruvnäring Klimatsmart gruvteknik på export, självkörande fordon och gruvornas plats i en cirkulär ekonomi. Det är några ämnen vi fördjupar oss i på Svemins Höstmöte 2016. Ett möte där vi blickar framåt – långt framåt. Till år 2091. Minst. För i år firar Gruvbyrån, som blev Svemin, 75 år och vi siktar…

Arbetsmiljö

Svemins Arbetsmiljöseminarium 2016

Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté, GRAMKO och Kommittén för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM-kommittén inom Svemin välkomnar dig till årets seminarium! Årets tema: Goda exempel Tid: 9 november 2016, kl. 09.30-16.00 (kaffe/te serveras från kl. 09.00) Plats: Nordkalotten Hotell & Konferens, Nordkalottvägen 3, Luleå Årets seminarium vill särskilt lyfta fram de goda exemplen i arbetet där arbetsmiljön har blivit bättre  –…

Nyhet

SGU låter elever lära sig mer om kritiska mineral

Sveriges geologiska undersökning, SGU, släpper nu tre nya övningar och en skoltävling på sin digitala skolportal Geologisk. Med satsningen vill myndigheten fokusera på de frågor där kunskap om geologi leder till bättre beslutsunderlag, inte minst när det gäller kritiska mineral. Webbplatsen Geologisk vänder sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet och låter dem genom bakgrundsmaterial,…

Nyhet

Regeringen tillåter tyngre transporter – men bara på vissa vägar

Idag beslutade regeringen om en lagrådsremiss rörande ett införande av trafik med 74 tons lastbilar i Sverige. Införandet gäller vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. ”Ytterligare ett steg i arbetet med hållbara lastbilstransporter”, säger infrastrukturminister Anna Johansson. Lagändringen, som tillkännagavs i ett pressmeddelande idag, är en del i regeringens politik för…

Arbetsmiljö

Nominera till Svemins Arbetsmiljöpris 2016

Välkommen att nominera kandidater till SveMins Arbetsmiljöpris 2016 Tema: Goda exempel På företagen inom gruv- och mineralindustrin pågår kontinuerligt många bra aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten. Årets arbetsmiljöpris kommer att riktas till en medarbetare, arbetsgrupp, avdelning/enhet eller företag som har genomfört aktiviteter som visat på ett positivt förbättringsarbete inom arbetsmiljöområdet. Exempel på bedömningskriterier:…

Svemin

  • Branschorganisationen för gruvor, mineral- och metall- producenter i Sverige.
  • Representerar ca 50 företag med 13 000 anställda inom produktion, prospektering och teknik.
  • Branschens hållbara arbete bygger på SveMins etiska regler.

Läs mer om oss

Kalender

Alla events
09 november

Luleå

Läs mer om eventet

Svemins Arbetsmiljöseminarium 2016

Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté, GRAMKO och Kommittén för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM-kommittén inom Svemin välkomnar dig till årets seminarium! Årets tema: Goda exempel Tid: 9 november 2016, kl. 09.30-16.00 (kaffe/te serveras från kl. 09.00) Plats: Nordkalotten Hotell & Konferens, Nordkalottvägen 3, Luleå Årets seminarium vill särskilt lyfta fram de goda exemplen i arbetet där arbetsmiljön har blivit bättre  –…

24 november

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Läs mer om eventet

Svemins Höstmöte 2016

Tema: En hållbar gruvnäring Klimatsmart gruvteknik på export, självkörande fordon och gruvornas plats i en cirkulär ekonomi. Det är några ämnen vi fördjupar oss i på Svemins Höstmöte 2016. Ett möte där vi blickar framåt – långt framåt. Till år 2091. Minst. För i år firar Gruvbyrån, som blev Svemin, 75 år och vi siktar…

Socialt

Till Twitter