Sverige – Europas mesta gruvland

Läs mer

 Därför är gruvnäring viktigt för Sverige

Läs mer

Aktuellt

Läs mer
EU

Atlas Copco samordnar EU-projekt för framtidens hållbara gruvsystem

Nu står det klart att Atlas Copco Rock Drills AB utsetts till samordnare för det europeiska konsortiet SIMS – Sustainable Intelligent Mining Systems. Initiativet finansieras av Horizon 2020 och har en budget på 16 miljoner euro över tre år. – Glädjande för hela den europeiska gruvnäringen, säger Svemins vd Per Ahl. Horizon 2020, EU:s största…

Myndighetsbeslut

Myndighetsbeslut ökar osäkerhet - försvårar för nya gruvor

Natura 2000-prövningen ska göras i ett tidigare skede i tillståndsprocessen – redan innan företagen säkert vet hur verksamheten ska utformas. Det är resultatet av Bergsstatens beslut på onsdagen. – Det här är inte bara ett slag mot våra svenska gruvbolag utan gör det också direkt svårare att möta EU:s krav på att utveckla den europeiska…

Nyhet

Janne Kempe-stipendium till Mathis Warlo

Årets Janne Kempe-stipendiat inom prospektering eller malmgeologi är nu utsedd. Mathis Warlo får stipendium om 30 000 kr för sitt examensarbete om Liikavaaras kopparfyndighet. I år gick stipendiet till Mathis Warlo för arbetet Vein- and mineralisation paragenesis of the Liikavaara Cu-(W) deposit, northern Sweden – a key to its origin, skrivet på mastersnivå vid Luleå tekniska universitet. Mathis…

Nyhet

Timo Lindborg tilldelas Nordic Exploration Award 2016

I samband med Svemins Höstmöte 2016 delades den åttonde upplagan av Nordic Exploration Award ut. Priset gick i år till Timo Lindborg för att han: Energiskt och framgångsrikt arbetat för att skapa en juniorbolagssektor inom den finska gruvindustrin. Dragit igång brytningen i Pampalo guldgruva. Byggt broar mellan Finland och Sverige i gruvbranschen, industriellt och inom…

Forskning

Samverkan - fokus i regeringens nya forskningspolitik

Långsiktiga satsningar på test- och demonstrationsanläggningar – ett välkommet fokus i regeringens syn på forskningspolitiken de kommande tio åren. Regeringens forskningsproposition, som presenterades på tisdagen, rymmer bland annat tioåriga forskningsprogram för att möta samhällsutmaningar och satsningar på test- och demonstrationsmiljöer. Även satsningen på strategiska forskningsområden kommer att fortsätta. – Det är extra glädjande att regeringen…

Svemin

  • Branschorganisationen för gruvor, mineral- och metall- producenter i Sverige
  • Representerar ca 50 företag med 13 000 anställda inom produktion, prospektering och teknik
  • Branschens hållbara arbete bygger på Svemins etiska regler

Läs mer om oss

Kalender

Alla events
23 februari

Luleå Science Park, Aurorum 1C, Luleå

Läs mer om eventet

Pitchningsevent SIP STRIM

Nu kan du pitcha din projekt- eller affärsidé och belönas med max 600 000 kr för att förverkliga den. Vid eventet på Luleå Science Park den 23 februari deltar tongivande forskare och företagsledare inom gruv- och metallutvinnande industri. Då presenteras också bland annat Vinnovas utlysning av innovationsprojekt inom gruv- och metallutvinnande industrins strategiska innovationsprogram SIP STRIM samt en…

30-31 maj

Östersund

Läs mer om eventet

Miljömålsdagarna 2017

Boka redan nu in den 30-31 maj för att delta i Miljömålsdagarna 2017! Ett tillfälle för samtal kring nationellt, regionalt och lokalt miljöarbete, som brukar samla omkring 200-300 deltagare från hela landet. Miljömålsdagarna är den självklara mötesplatsen för alla som i sitt arbete på olika sätt vill bidra till att nå Sveriges miljömål – inom…

Socialt

Till Twitter