Aktuellt

Kategori: <span>Nyhet</span>

Monumentala låsningar i regeringen sinkar reell klimatomställning

Nyhet

Svensk gruvnäring är världsledande vad gäller hållbar och klimatsmart produktion av metaller. Den samverkan som sker kring innovation mellan gruvbolag, teknikleverantörer och akademi är en internationell förebild. Trots detta undrar man ständigt om svenska regeringen egentligen vill ha någon gruvnäring i Sverige i framtiden – alls.

Läs mer

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Nyhet

Forsknings- och innovationspropositionen som lades fram den 18 december innehåller satsningar om totalt 13,6 miljarder under perioden 2021–2024. Svemin välkomnar satsningen och att regeringen visar att de lyssnat på näringslivet, med bland annat aviserade satsningar kopplade till samverkansprogrammen och de strategiska innovationsprogrammen.

Läs mer

Kritik mot Sverige från expertkommitté under FN

Nyhet

En expertkommitté under FN-organet OHCHR uppmanar Sverige att dra tillbaka en bearbetningskoncession och ändra lagen. Tolkat i ett större perspektiv skulle detta kunna påverka framtida processer för all utveckling där land behöver tas i anspråk i norra halvan av Sverige.

Läs mer

Rimliga förslag i utredning om alunskiffer

Nyhet

Apart med särlagstiftning men ändå rimliga förtydliganden. Så sammanfattar branschen slutsatserna i omdiskuterade Alunskifferutredningen som presenterades på tisdagen. Kerstin Brinnen, branschjurist på Svemin och medlem i utredningens expertgrupp, förklarar varför.

Läs mer