Aktuellt

Kategori: <span>Nyhet</span>

Svemin välkomnar förenklingar för Sveriges prospektörer

Nyhet

Prospektering är en avgörande förutsättning för en hållbar och bärkraftig gruvnäring. Utvinning av metaller och mineral kräver identifiering av mineralfyndigheter som är tekniskt och ekonomiskt möjliga att utvinna. Dagens besked om ändringar i terrängkörningsförordningen och miljöprövningsförordningen är därför mycket välkomna.

Läs mer

Positiva besked om ny kärnkraft

Nyhet

Regeringen har idag presenterat ett paket för ny kärnkraft i Sverige. Målet är att Sverige senast 2035 ska ha ny kärnkraft med total effekt motsvarade minst två storskaliga reaktorer och att en kraftfull satsning ska göras till 2045.

Läs mer

Svemin om Hassler-utredningen

Nyhet

Idag presenterade regeringens utredare John Hassler sin rapport om hur Sveriges klimatpolitik bör utvecklas baserat på EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55, i vilken 46 förslag för klimatomställningen presenteras.
Joakim Aspeheim, ansvarig för Energi- och Klimatfrågor på Svemin, kommenterar utfallet.

Läs mer

Ris och ros i budgeten för svensk gruvnäring

Nyhet

Höstens budgetproposition levererar positiva nyheter inom flera områden där Svemin och den svenska industrin efterfrågat reformer. Snabbare tillståndsprocesser, en ny mineralstrategi och fler yrkesutbildningar är spännande besked. Det är dock oroande att den industrinära forsknings- och innovationspolitiken får kraftiga nedskärningar i budgeten.

Läs mer