Aktuellt

Kategori: <span>Nyhet</span>

Bergsstaten informerar om ändringar i minerallagen

Nyhet

Från och med i morgon 1 augusti 2014 gäller nya och ändrade regler för prospektering. Information in English about news and changes in the Swedish Minerals Act. Riksdagen har den 11 juni 2014 beslutat att bifalla regeringens förslag till ändringar i minerallagens (1991:45) bestämmelser om undersökningsarbeten som innebär att prospektörens skyldighet att informera om undersökningsarbeten…

Läs mer

Stenhård konkurrens om geologiskt pris

Nyhet

Geologiska sevärdheter förtjänar att lyftas fram! Därför arrangerar SGU tävlingen Geologiskt Arv. Nu startar en ny omgång av tävlingen. Läs om de nominerade bidragen och lösta på din favorit! Passa på under sommaren att besöka dessa platser eller andra geologiska sevärdheter. En rullstensås som aldrig tycks ta slut, en ung förkastning, lökformade tunnelgrottor, trånga klyftor,…

Läs mer

Vägledning för utvinning av icke-energimineral i Natura 2000-områden

Euromines har gjort en ”Guide to the Guide”. EU-kommissionen publicerade i oktober 2010 en vägledning med förtydligande av reglerna för mineralutvinning som berör naturskyddade områden (Guidance Document Non-energy mineral extraction and Natura 2000). Nu har Euromines gjort en ”Guide to the Guide” med industrins kommentarer till EU-kommissionens guide (Natura 2000: A Guide to the Guide). Följ…

Läs mer

Ersättning för markintrång

Skatteverket har tagit fram en broschyr och en skrift om frågor kring beskattning av ersättning för markintrång m.m. I broschyren beskrivs hur man som fastighetsägare redovisar ersättning för markintrång och skador som uppkommit på fastighet vid byggnation av vägar, järnvägar och ledningar. Ersättningen kan även gälla mark för gruvbrytning, vindkraft, naturskydd m.m. I skriften redogörs…

Läs mer