Aktuellt

Kategori: Nyhet

Öster om Öland - bästa stället hitta olja och gas till havs

Rapport

De geologiska förutsättningarna att hitta svensk olja och gas till havs finns bara i ett område: i den sydöstra delen av svensk ekonomisk zon. Övriga delar av Östersjön, Västerhavet och Bottniska viken saknar ”rätt” berggrund. Det konstaterar Sveriges geologiska undersökning (SGU), i en ny rapport. Läs mer på SGU:s webb

Läs mer

Kopparfyndighet i Skelleftefältet - ännu rikare väntat

Nyhet

– Detta är bland det mest intressanta som hänt i svensk prospektering på senare tid. En omfattande koppar-silver-guld mineralisering som kan utvecklas till en mineraltillgång av internationell klass, säger Per Storm, VD Kopparberg Mineral, när resultatet av en ny utvärderingen visar att det så kallade Copperstoneområdet i norra Skelleftefältet bör betraktas som ett enda sammanhängande…

Läs mer

Gruvskatt bort från dagordningen

Nyhet

Försumbara ökningar av statens inkomster men varaktigt försämra sysselsättningen i Norrlands inland. Därför bör införandet av en gruvskatt avföras från den politiska dagordningen. Så skriver Magnus Ericsson, professor i mineralekonomi vid Luleå tekniska universitet och Olle Östensson, oberoende rådgivare till regeringar i gruvfrågor, på DN Debatt. Läs artikeln i DN

Läs mer

Boliden laddar för invigningen av Garpenbergexpansionen

Nyhet

Bolidens expansion av Garpenberggruvan invigs den 26 augusti 2014, av Christer Fuglesang, professor vid KTH och den förste svensken i rymden. Investeringen, som uppgått till 3,9 miljarder kronor gör Garpenberg till en av världens mest kostnadseffektiva och moderna zink- och silvergruvor. Expansionen som ligger i anslutning till det befintliga gruvområdet, omfattar bland annat ett nytt…

Läs mer

LKAB bygger klimatsmart fjärrvärme

Miljö

LKAB, Kiruna kommun och Tekniska Verken i Kiruna AB börjar nu förberedelserna för att bygga Kirunas nya energisystem. Målet är minskad miljöpåverkan och Sveriges lägsta fjärrvärmetaxa. Byggstart sker 2015. När LKAB förädlar magnetitmalm till pellets alstras spillvärme som kan användas för att förse hela Kiruna stad med fjärrvärme. Spillvärmen är en resurs som kommer att…

Läs mer