Aktuellt

Spårbara metaller för en hållbar framtid

Spårbara metaller

Koppar, kobolt och litium. Listan på metaller vi är beroende av i ett modernt samhälle är betydligt längre än så. Hittills har det varit mycket svårt att veta var och hur hållbart metaller är producerade. Nu ska ett nytt spårbarhetssystem försöka göra det lättare.

I en gemensam satsning ska gruvbranschen tillsammans med forskningsinstitutet RISE undersöka och utveckla hur digitala lösningar skulle kunna användas för att spåra metallers ursprung.

Genom spårbarhet kan gruvbolagen för första gången konkurrera med faktorer som hållbarhet. Det sätter press på den globala gruvindustrin. Samtidigt gynnas svensk gruvnäring, som redan arbetar aktivt för en hållbar utvinning, säger Frida Höjvall, projektledare på RISE.

Den svenska gruvnäringen har länge efterlyst ett system för att kunder själva ska kunna ta ställning till hållbarhetsnivån på sina produkter.

Den hållbara utvinning vi har i Sverige idag skulle kunna vara en ännu större konkurrensfaktor på marknaden. Med en utvecklad metod att visa på spårbarheten kommer varumärket ”Made in Sweden” att stärkas, säger Per Ahl, vd Svemin.

Projektet, som startar i början av maj, kommer att utgå från koppar som första metall. Koppar har valts ut eftersom den utvinns i Sverige och är en viktig exportråvara. Utgångspunkten är att använda så kallad blockkedjeteknologi för att säkerställa att register för fakta och transaktioner inte manipuleras i värdekedjan. En blockkedja är en oföränderlig liggare (databas) där varje fakta eller transaktion är tidsstämplad och distribuerad hos flera aktörer som gemensamt och i samarbete håller den uppdaterad.

Eftersom metaller är grundämnen som kan, och bör, återvinnas många gånger blir det snabbt komplext att spåra en produkts egentliga ursprung. De består ofta av såväl primärt som sekundärt material. Projektet ska även titta på hur konsumenten lättare ska kunna göra ett aktivt hållbarhetsval.

Det här är ett viktigt projekt som ligger helt i linje med SIP STRIMS vision att skapa en ännu mer hållbar gruvnäring genom innovation. Projektet bidrar till att svensk gruvindustri blir en ännu större förebild för social, ekonomisk och miljömässigt hållbar gruvdrift, säger Anna Utsi, programchef för SIP STRIM.

FAKTA om projektet:

”Traceability – for sustainable metals and minerals” är ett projekt som initierats av Svemin och finansieras av det strategiska innovationsprogrammet STRIM*. Projektet, som startar i maj 2018 och kommer att pågå under ett år, är ett samarbetsprojekt mellan RISE, Svemin, Luleå tekniska universitet, Boliden och LKAB.

Projektet sker inom ramen för Svemins hållbarhetssatsning Mineralbidraget.

Kontaktpersoner

Frida Höjvall, projektledare RISE, frida.hojvall@ri.se, +46 (0)76 140 60 73
Lars-Åke Lindahl, ansvarig yttre miljö Svemin, lars-ake.lindahl@svemin.se, +46 (0)70 588 81 48
Anna Utsi, programchef SIP STRIM, anna.utsi@sipstrim.se, +46 (0)72 721 75 20

* Det strategiska innovationsprogrammet STRIM (Strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri) är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden (SIP).