Aktuellt

Ersättning för markintrång

Skatteverket har tagit fram en broschyr och en skrift om frågor kring beskattning av ersättning för markintrång m.m.

I broschyren beskrivs hur man som fastighetsägare redovisar ersättning för markintrång och skador som uppkommit på fastighet vid byggnation av vägar, järnvägar och ledningar. Ersättningen kan även gälla mark för gruvbrytning, vindkraft, naturskydd m.m.

I skriften redogörs över beskattningen av olika ersättningar för markintrång och skador i samband med detta. För mer information följ länkarna till Skatteverkets hemsida.