Aktuellt

Kategori: <span>Publikation</span>

Ny handbok om ekologisk efterbehandling

Publikation

Under 2015 och 2016 har Svemin och Jernkontoret, i samarbete med ekologikonsultföretaget Enetjärn Natur, arbetat med ett projekt kring potentialen för ekologisk efterbehandling inom gruv- och stålföretagen i Sverige. Projektet är en förstudie och har finansierats av Vinnova. Handboken är skriven för gruv- och stålindustrin. Den riktar sig till dig som är verksamhetsutövare och som…

Läs mer

Branschanvisning för gruvhissar, BRAGS

Publikation

Nu finns en ny version av BRAGS. Denna branschanvisning för gruvhissar har funnits sedan 2001 då den första upplagan kom ut på initiativ av GRAMKO, Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté inom Svemin, i syfte att harmonisera gruvhissars tekniska utförande i Sverige. BRAGS ger information om konstruktion, installation, kontroll, drift och underhåll av gruvhissar, räddningshissar samt schakthängställningar….

Läs mer

SveMins Maskinanvisning

Publikation

SveMins Maskinanvisning finns nu att ladda ner. Det är en arbetsmiljö- och säkerhetsanvisning för fordon, maskiner och tekniska utrustningar inom gruv- och mineralindustrin utgiven av SveMin och Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté (GRAMKO). Denna anvisning ersätter SveMins ”HMS handledning för fordon inom gruv- och mineralindustrin” från 2013. Anvisningen är framtagen för arbetsgivare, tillverkare och leverantörer inom/till gruv-…

Läs mer

Tips och råd till handledare för praktikanter

Publikation

SveMin har gjort en vägledning och checklista för handledare som tar emot praktikanter från yrkesprogrammen. Materialet har tagits fram av branschens arbetsmiljökommitté i samverkan med Boliden, LKAB och IF Metall. Materialet kan också användas vid introduktion av till exempel sommarvikarier.

Läs mer