Aktuellt

SveMins Maskinanvisning

SveMins Maskinanvisning finns nu att ladda ner. Det är en arbetsmiljö- och säkerhetsanvisning för fordon, maskiner och tekniska utrustningar inom gruv- och mineralindustrin utgiven av SveMin och Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté (GRAMKO).

Denna anvisning ersätter SveMins ”HMS handledning för fordon inom gruv- och mineralindustrin” från 2013.

Anvisningen är framtagen för arbetsgivare, tillverkare och leverantörer inom/till gruv- och mineralindustrin för att ge råd angående säkerhet och hälsa vid inköp, konstruktion, tillverkning, installation, reparation och underhåll av maskiner och annan arbetsutrustning.