Aktuellt

Svemin: "Kortsiktig frist förändrar inte systemfelet med ineffektiva tillstånd"

  • 2021-08-10
  • 19:01
  • Kalk

Regeringens förslag till tillfällig förändring i miljölagstiftningen innebär att Cementa – inom ramen för gällande miljötillstånd – kan fortsätta sin produktion fram till nästa sommar. Ett välkommet andrum men åtgärden skjuter dessvärre bara problemet framåt.
Cementas anläggning i Slite skulle bli världens förstaklimatneutrala cementfabrik.
-Klimatironin är beklämmande, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Cementkrisen blottar den infekterade skärningspunkten mellan ideologisk klimatambition och det reella förändringsarbete som bedrivs av stora svenska industriföretag. Ambitiösa investeringsplaner inom basindustrin kan göra Sverige världsledande på klimatneutrala råmaterial – såväl metaller som cement.
Ett fortsatt långsiktigt brytningstillstånd är dock en förutsättning för att Cementa och HeidelbergCement ska kunna etablera världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite 2030 och för Sverige att nå klimatmålen och bli världens första koldioxidfria välfärdsland.
-Den stora osäkerheten kvarstår dessvärre regeringens besked idag, det är förödande för företag med långa planeringshorisonter. I praktiken äventyrar läget Cementas omfattande investeringar för klimatneutralitet, säger Maria Sunér.

Dessvärre är turerna kring kalkbrottet på Gotland bara det senaste exemplet på hur illa tillståndsprocesser fungerar i Sverige. Svemin har under många år påtalat bristerna med dagens system. En förnyad ansökan för Cementa riskerar att ta minst 3-4 år. Ovissheten om den framtida försörjningen av cement i Sverige består för företag inom gruv- och byggsektorn som alla är beroende av materialet för sin verksamhet.
-Det bör vara en självklarhet även ur ett beredskapsperspektiv att Sverige kan producera cement inom landet, något vi har alla förutsättningar för – utom tillstånd. Vårt samhälle måste fungera även vid samhällsstörningar, kriser eller krig.

Ett grundläggande fel i miljötillståndprocesserna är bristen på helhetssyn. Till exempel finns ingen statlig aktör eller myndighet som har i uppgift att se till helheten i en hållbar utveckling, som innefattar alla tre dimensionerna – miljö -, ekonomi och sociala aspekter.
-Politiken har här ett enormt ansvar. Utan politiskt mod att se helhetsbilden hur klimatomställningen hänger ihop med bland annat tillgång till klimatneutralt producerade metaller och mineral, skjuter vi problemen framför oss eller till ett annat land utan samma hållbarhetsintentioner, säger Maria Sunér. IPCC:s nya klimatrapport var glasklar med att vi alla måste öka takten i omställningen. Den här uppkomna situationen är vansinne, ett självmål i Sveriges klimatarbete.