Aktuellt

År: <span>2021</span>

Monumentala låsningar i regeringen sinkar reell klimatomställning

Nyhet

Svensk gruvnäring är världsledande vad gäller hållbar och klimatsmart produktion av metaller. Den samverkan som sker kring innovation mellan gruvbolag, teknikleverantörer och akademi är en internationell förebild. Trots detta undrar man ständigt om svenska regeringen egentligen vill ha någon gruvnäring i Sverige i framtiden – alls.

Läs mer