Aktuellt

År: <span>2015</span>

SveMins position om ekonomiska säkerheter

Position

SveMin anser att nuvarande regler om ekonomisk säkerhet i huvudsak är bra men är positiv till att en granskning har genomförts. I ett positionsdokument uttrycker SveMin sin inställning till Riksrevisionens granskningsrapport (RiR 2015:20) ”Gruvavfall – ekonomiska risker för staten”. SveMins synpunkter på Riksrevisionens förslag är sammanfattningsvis följande. SveMin motsätter sig ett generellt fondfinansieringssystem. SveMin anser…

Läs mer

Ny ordförande i SveMins arbetsmiljökommitté

Nyhet

Gunnar Rådberg, produktionschef vid Zinkgruvan blir ny ordförande i GRAMKO, Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté, från 1 januari 2016. Vid GRAMKO:s möte i november fastställdes de tre prioriterade fokusområdena för 2016. Detta och mer nytt från arbetsmiljöområdet kan du läsa i Nyheter från GRAMKO. GRAMKO:s tre prioriterade fokusområden år 2016 är: Säkerhetskultur med fokus på säkerhet vid…

Läs mer

"Viktigt hålla isär då och nu"

Rapport

SveMin välkomnar den utredning som Riksrevisionen presenterade på tisdagen. Den innehåller ett par intressanta förslag. Däremot verkar stora delar av slutsatserna baseras på gruvor som inte är representativa för de prövningar som görs nuförtiden. Det finns alltid möjligheter att förbättra befintliga system och regelverk. Riksrevisionen har fördelen att se systemet utifrån ett utomstående perspektiv, vilket…

Läs mer

Branschanvisning för gruvhissar, BRAGS

Publikation

Nu finns en ny version av BRAGS. Denna branschanvisning för gruvhissar har funnits sedan 2001 då den första upplagan kom ut på initiativ av GRAMKO, Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté inom Svemin, i syfte att harmonisera gruvhissars tekniska utförande i Sverige. BRAGS ger information om konstruktion, installation, kontroll, drift och underhåll av gruvhissar, räddningshissar samt schakthängställningar….

Läs mer

SveMins Maskinanvisning

Publikation

SveMins Maskinanvisning finns nu att ladda ner. Det är en arbetsmiljö- och säkerhetsanvisning för fordon, maskiner och tekniska utrustningar inom gruv- och mineralindustrin utgiven av SveMin och Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté (GRAMKO). Denna anvisning ersätter SveMins ”HMS handledning för fordon inom gruv- och mineralindustrin” från 2013. Anvisningen är framtagen för arbetsgivare, tillverkare och leverantörer inom/till gruv-…

Läs mer