Aktuellt

År: <span>2011</span>

Vägledning för utvinning av icke-energimineral i Natura 2000-områden

Euromines har gjort en ”Guide to the Guide”. EU-kommissionen publicerade i oktober 2010 en vägledning med förtydligande av reglerna för mineralutvinning som berör naturskyddade områden (Guidance Document Non-energy mineral extraction and Natura 2000). Nu har Euromines gjort en ”Guide to the Guide” med industrins kommentarer till EU-kommissionens guide (Natura 2000: A Guide to the Guide). Följ…

Läs mer

Ersättning för markintrång

Skatteverket har tagit fram en broschyr och en skrift om frågor kring beskattning av ersättning för markintrång m.m. I broschyren beskrivs hur man som fastighetsägare redovisar ersättning för markintrång och skador som uppkommit på fastighet vid byggnation av vägar, järnvägar och ledningar. Ersättningen kan även gälla mark för gruvbrytning, vindkraft, naturskydd m.m. I skriften redogörs…

Läs mer