Aktuellt

År: <span>2024</span>

Nytt strategiskt innovationsprogram med fokus på metaller och mineral

Nyhet

Metals&Minerals blir ett av fem initiativ som beviljas program inom den omfattande innovationssatsningen Impact Innovation. Detta besked lämnade finansiärerna bakom satsningen, Energimyndigheten, Formas och Vinnova, idag. Metals&Minerals mission är att säkerställa tillgången tillmineral och metaller så att omställningen av energi- och transportsektorerna kan fullföljas och att EU kan stärka sin resiliens gällande materialförsörjning.

Läs mer

Ökad godstransport kräver stärkt infrastruktur

Nyhet

Fungerande transportinfrastruktur är en avgörande förutsättning för den svenska gruvnäringen. Dagens presenterade inriktningsunderlag från Trafikverket redovisar en krass ekonomisk verklighet där nuvarande ekonomiska ram sannolikt inte kommer att räcka om nya och nödvändiga infrastruktursatsningar ska komma på plats.

Läs mer