Aktuellt

År: <span>2023</span>

Dags att nominera till Janne Kempes Stipendiefond

Nyhet

Janne Kempes Stipendiefond belönar ett eller fler examensarbeten som anknyter till, och har betydelse för, gruvbranschen. Exempelvis, men inte enbart, miljö, prospektering, malmgeologi, juridik, energi, klimat eller arbetsmiljö. Stipendiet vänder sig till examensarbeten med tillämpning inom svensk gruv- och metallproducerande industri.

Läs mer

Värderingsmodellen CLIMB revolutionerar hållbar markanvädning

Nyhet

Idag lanseras en helt ny modell för att mäta och värdera biologisk mångfald.
– Vi hoppas att CLIMB kan skapa bättre förutsägbarhet i miljöprövningar genom att tydligt uppfylla de nya krav och förväntningar som kommer kring arbetet med biologisk mångfald, säger Kristina Branteryd, miljöexpert Svemin.

Läs mer

Boliden vinnare av europeiskt arbetsmiljöpris

Nyhet

Sverige placerade sig i topp då Euromines Safety Award delades ut för första gången i Bryssel i förra veckan. I konkurrens med elva andra nominerade kammade Boliden hem första priset med sitt projekt om en förbättrad organisatorisk och social arbetsmiljö.

Läs mer

Industrins klimatomställning kräver säkrad eltillgång

Nyhet

72 TWh, så mycket ökar industrins elbehov fram till 2030. Med historiska satsningar och investeringar ritas kartan nu om för framtidens klimatsmarta industriproduktion.
– Det förvånade oss att industrins elbehov ökar så pass mycket redan till 2030, säger Hanna Stenegren, energi- och klimatexpert Svemin.

Läs mer