Aktuellt

År: <span>2023</span>

Dags att nominera till 40 över 40-listan 2024

Nyhet

Listan 40 över 40 instiftades 2022 för att uppmärksamma och synliggöra 40 kvinnor inom gruv- och stålbranscherna som gjort särskilda insatser inom sitt fält. För exceptionellt framstående prestationer utses även en kvinna till Årets Fe. Vem nominerar du?

Läs mer

Regeringens godstransportstrategi måste utgå ifrån industrins behov

Nyhet

Idag överlämnade Industrirådets arbetsgrupp för Transporter och Infrastruktur ett inspel till regeringens kommande godstransportstrategi som ska vara färdig under 2024. Industrirådet välkomnar regeringens initiativ med en ny godstransportstrategi och pekar särskilt på att regeringen måste utgå från industrins behov.

Läs mer