Aktuellt

Kategori: Debatt

Romsons kalkbeslut skapar rättsosäkerhet

Debatt

På måndagen meddelade regeringen att Ojnareområdet på norra Gotland avsätts som Natura 2000-område. Att regeringen mitt under pågående rättsprocess går in och fattar ett beslut som blir avgörande för utgången i målet är direkt anmärkningsvärt. Miljöminister Åsa Romson (MP) tvingar nu in Sverige i ett ökat importberoende med högre miljöbelastning som följd. Det är priset…

Läs mer

”Regeringen får inte fatta beslut om Ojnareskogen”

Debatt

Regeringen får inte fatta något beslut om att utpeka Bungetäkten som ett Natura 2000-område. Ett sådant beslut skulle innebära att regeringen gör sig skyldig till en inblandning i en rättsprocess i direkt strid med de regler som finns, skriver advokaterna Axel Calissendorff och Felicia Winberg, ombud för Nordkalk AB, på Debatt i SvD. Naturvårdsverket och…

Läs mer

"Det finns inget EU-krav på skydd för Ojnareskogen"

Debatt

Hög grad av nationell självförsörjning ställs inom kort mot ökat importberoende, dyrare transportkostnader och högre miljöbelastning. Det är vad som ligger i vågskålen när regeringen nu avgör framtiden för den svenska kalkindustrin, skriver Per Ahl, vd för branschorganisationen SveMin. Det drar ihop sig i frågan om de planerade kalkbrotten på norra Gotland. Trycket i debatten…

Läs mer

SveMin: Moratorium inte hållbar strategi

Debatt

Hur Sverige har blivit en av världens modernaste gruvnationer är ingen framgångssaga. Tvärtom. Det är en berättelse om motgång. Tusen år av utmaningar under och ovan jord har gjort oss till dem vi är. Listan över våra innovationer är lång. Men listan över vilka som drivit oss att genomföra dem är tyngre: Det är alla…

Läs mer

SveMin: En snäv politisk viljeyttring utan vare sig rättslig grund eller omvärldsanalys

Debatt

Förslaget till nya Natura 2000-områden innehåller anmärkningsvärda brister, framförallt avseende bristen på konsekvensanalys och helhetssyn. Det skriver SveMin i ett yttrande till Länsstyrelsen Gotlands län. ”SveMin vill framhålla att gruv- och mineralnäringen arbetar aktivt med frågor som rör bevarande biologisk mångfald. SveMin stödjer syftet med EU5 art- och habitatdirektiv och fågeldirektivet, men anser att den…

Läs mer