Aktuellt

"Dialogen är ett stort steg framåt"

Vem äger marken? Kan gruvverksamheten samexistera med andra näringar? Det var huvudfrågan som ställdes när politiker och sakägare debatterade för fullt hus under SveMins seminarium i Almedalen.

Konkurrensen under Almedalsveckan 2014 var stenhård. Totalt anordnades hela 3 500 arrangemang. På Industriområdet mitt i Visby, i S:t Pers ruin, samlades företrädare för industrin, forskare, politiker och samhällsdebattörer för att diskutera vad industrin betyder för välfärden, den hållbara utvecklingen och andra viktiga samhällsfrågor, och även SveMin fanns på plats under paraplyet ”Industrin tar matchen”.

Den 3 juli hött SveMin sitt seminarium för fullt hus under rubriken ”Vem äger marken? Kan gruvverksamhet samexistera med markägare och andra näringar, som rennäring och turism? Kan olika sakägare hitta vägar för denna samexistens genom en konstruktiv dialog, respekt och förståelse för varandra? Går det att göra med gällande regelverk och traditioner? Krävs tydligare politiska beslut?

I panelen medverkade Lennart Evrell, styrelseordförande i SveMin och VD i Boliden, Marie Wickberg, politiskt sakkunnig och rådgivare åt näringsminister Annie Lööf, Jonas Eriksson, riksdagsledamot för Miljöpartiet, vice ordförande i riksdagens näringsutskott och partiets talesperson i gruvfrågor, Matti Berg, renskötare, turismföretagare, ordförande i Girjas sameby och ledamot av Sametinget och Åsa Persson, bergmästare på Bergsstaten och den som förvaltar det regelverk som regering och riksdag fastställt. Moderator var Bo Krogvig som till vardags är rådgivare på Sex Year Plan, ett bolag med inriktning på strategisk affärsutveckling.

Inledningsvis presenterade Bo Krogvig de ståndpunkter som finns bland olika sakägare i samband med den svenska mineralstrategin. Därefter följde en livlig och konstruktiv diskussion, där både politiker och sakägare gav uttryck för sina åsikter. Även om meningarna ibland var delade fanns det tecken på en gemensam önskan att försöka lösa konflikterna mellan gruvindustri och andra näringar.

Marie-och-Matti

– Det som jag tycker har hänt sedan jag varit aktiv inom debatten är att vi har börjat föra en dialog och det är ett stort steg framåt, sade Matti Berg.

Seminariet stördes tillfälligt av en Femen-aktion, som protesterade mot kalkbrytningen på Gotland, men kunde efter mycket professionell hantering genom ordningspolisen fortsätta som planerat.

SveMin i Almedalen

SveMin har medverkat i ett antal andra seminarier med anknytning till gruvverksamheten under Almedalsveckan 2014.