Aktuellt

Ny nollvision för en hållbar arbetsmiljö

Under Almedalsveckan 2016 lanserade Industriarbetsgivarna en Nollvision – en arbetsmiljöstrategi för helt säkra arbetsplatser inom basindustrin.

Nollvisionen utgör avstampet för en intensifierad samverkan inom arbetsmiljöområdet mellan Industriarbetsgivarna, dess medlemsföretag, de fackliga motparterna och myndigheter.

Läs mer på Industriarbetsgivarnas webbplats där du också kan ladda ner den nya visionen.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Cecilia Andersson, Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-362 67 77
Arbete: 08-762 67 19
Email: cecilia.andersson@industriarbetsgivarna.se