Aktuellt

Svemin i Almedalen 2016

Årets Almedalsvecka närmar sig med stormsteg. Vi på Svemin lyfter särskilt frågan om vad som vad som krävs för ett framtidens viktiga tekniksprång ska kunna genomföras.

Tekniksprång – ja, tack! Men vem betalar?

Stål utan kol, arktiska elvägar och fossilfri plast. Innovationskraften inom den svenska industrin är i absoluta världsklass. Men vem öppnar plånboken för de tekniksprång som krävs för att Sverige ska bli koldioxidneutralt år 2045?
Läs mer
6 juli 16:00 – 17:00, S:t Hansgatan 18F/Trappgränd, ”Industriområdet”
Seminariet ingår i en hel eftermiddag om Cirkulär ekonomi

Gruvnäringen i Almedalen 2016

Det är mycket annat som också som rör gruv- och mineralnäring under Almedalsveckan – här är ett axplock:

Sjöfartens betydelse för exportnäringarnas konkurrenskraft

Kapacitetsbrister i den norrländska infrastrukturen hämmar den svenska exportindustrin. För järnmalmsexporten och stålindustrin är sjöfarten enda alternativet. Bristen på kapacitet gäller även järnvägen där Malmbanan måste bli dubbelspårig.
Läs mer 
4 juli 08:00 – 09:00, Bogserbåt Viscaria, kajplats 1 Skeppsbron, vid hamnkontoret

Koldioxidfri stålindustri – hur är det möjligt?

Enligt EU:s och Sveriges långsiktiga klimatmål ska koldioxidutsläppen kraftigt reduceras. Inom 20-30 år är förhoppningen att en lösning, som helt och hållet eliminerar nettoutsläppen av koldioxid vid stålframställning, ska finnas på plats.
Läs mer
4 juli 09:30 – 10:30, Bogserbåt Viscaria, kajplats 1 Skeppsbron, vid hamnkontoret

Stärk Sverige med utbildning och jobbyten

På framtidens arbetsmarknad kommer vi att behöva utbilda oss oftare och byta jobb fler gånger. Hur förbättrar vi möjligheterna till kompetensutveckling och rörlighet och vad betyder det för Sveriges konkurrenskraft?
Läs mer
4 juli 09:30 – 10:45, Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1

Från ord till handling – Industrisamtalsfinal

Regeringen vill nyindustrialisera Sverige. Målet är att Sverige ska erbjuda en av världens mest attraktiva miljöer för avancerad industriell verksamhet. Under året har industrisamtal genomförts. Hur omsätter vi årets dialog i praktisk handling?
Läs mer
4 juli, 12:15 – 13:30, S:t Hansgatan 18F/Trappgränd, ”Industriområdet”

Carbon Capture and Storage – klimatsvar eller nödlösning?

Carbon Capture and Storage (CCS) – framtidens klimatsvar eller osäker nödlösning? CCS är omtvistat, men när ett beslut fattas kommer det inte desto mindre påverka svensk klimatpolitik. Om ett högaktuellt ämne med representanter från forskning, politik och miljörörelsen.
Läs mer
4 juli 13:00 – 13:50, Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3

Byggprocessen står för 75–80% av klimatutsläppen för ett nytt hus – hur påverkar det oss?

En ny studie visar att byggbranschens antagna fördelning av utsläpp av växthusgaser är missvisande. Den nya rapporten visar att hela 75–80% av utsläppen sker under byggnadsprocessen och 20–25% under husets användningsperiod.
Läs mer
5 juli 10:00 – 12:00, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Power to Gas – lösningen för ett integrerat energi- och transportsystem på Gotland?

Hur kan en Power to Gas-anläggning på Gotland bidra till att öka andelen förnybar energi i både elnätet och transportsektorn? Seminariet ger oss en uppdatering om, hur och när denna vision kan realiseras.
Läs mer
5 juli 11:45 – 12:30, Hästgatan 2

Så löser vi järnvägens underhållsskuld

Många pratar om att järnvägen inte mår bra. Anläggningen är sliten och underhållsutrymmet minskar i takt med det ökande trycket från tågtrafiken. Transporterna har flerdubblats det senaste decenniet, vilket lett till trängsel på spåren och mindre utrymme för långsiktigt järnvägsunderhåll.
Läs mer 
5 juli 13:00 – 15:00, Hotel Visby Börs, Brännerigränd 5

Inlandsbanan – outnyttjad resurs för tunga godstransporter

Inlandsbanan går genom ett råvarurikt område där merparten av Sveriges naturtillgångar finns. Banan kan därför spela en allt viktigare roll i transportsystemet då godstransporter förväntas öka kraftigt de närmsta åren, och bidra positivt till att minska näringslivets sårbarhet i infrastrukturen.
Läs mer
5 juli 15:30 – 16:15, Novgorodgränd 1

Hur kan svensk industri vara med och skapa disruptiva förändringar?

Om industrin ska lyckas med de disruptiva förändringar som krävs för att Sverige ska hävda sig globalt i en allt mer digitaliserad värld behövs ett nytt ledarskap. Hur kan vi skapa omvälvande förändringar i affärsmodeller och arbetssätt?
Läs mer
5 juli 16:00 – 16:45, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Dags för viktiga beslut – vilka leder Sverige in i framtiden?

Hur lyder domen när näringstoppar och industrin får ta del av Sveriges framtid? Vilka bolag tror de kommer bli våra nästa exportsuccéer och finns det en grogrund för nya storföretag som satsar i Sverige?
Läs mer
5 juli 16:50 – 17:15, S:t Hansgatan 18F/Trappgränd, ”Industriområdet”

Varför köper vi datorer tillverkade i Asien?

IT-leverantörskedjan påverkar livet av hundratals miljoner människor, samt de ekonomiska möjligheter/förutsättningarna i flera länder i Asien. Länderna i regionen kallas högrisk, vilket kräver engagemang av olika aktörer på olika nivåer. Vad kan vi göra tillsammans för att ställa krav som påverkar?
Läs mer
6 juli 09:15 – 10:00, Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7

Hur kan den smarta och cirkulära staden skapas?

Hur ser det ut i en cirkulär stad där material och energi används effektivare? Vad kan det finnas för smarta lösningar som är resurseffektivt och hållbart? Företag och specialister visar med flera exempel från hållbara städer och diskuterar möjligheterna till ett resurseffektivare samhälle.
Läs mer
6 juli 11:30 – 12:00, S:t Hansgatan 18F/Trappgränd, ”Industriområdet”  

Hur kan smarta transporter ske i en cirkulär ekonomi?

Hur sker transporter i ett smart samhälle? I en innovationstävling har studenter fått komma med förslag på nya lösningar kring hur transporter kan ske mer effektiv.
Läs mer
6 juli 14:00 – 14:30, S:t Hansgatan 18F/Trappgränd, ”Industriområdet”  

Basindustrins nollvision för en hållbar arbetsmiljö

Vi har en nollvision mot arbetsolyckor, regeringen har sin arbetsmiljöstrategi 2016-2020. Vad krävs för att de ska bli verklighet? Hur kan vi tillsammans arbeta framåt för att förverkliga både basindustrins vision och regeringens strategi?
Läs mer
7 juli 08:00 – 09:15, S:t Hansgatan 18F/Trappgränd, ”Industriområdet”

Konstnärer och stadsbyggnadsprocesser – krock eller hållbar stadsutveckling?

Hur säkrar vi de sociala perspektiven när tempot ökar i bostadsbygget? Alla pratar om det, men hur går det till i verkligheten? Möt stadsbyggnadsprojekt med social hållbarhet i fokus där konsten har varit drivande. Vad händer i processen när konst möter planering?
Läs mer
7 juli 10:00 – 11:00, Strandgatan 16A

Stark industri och ambitiös klimatpolitik – hur går det ihop?

Industrin har en viktig roll om Sverige ska nå det ambitiösa målet om klimatneutralitet år 2045. Industrin har utsläpp men bidrar även med klimatnytta nationellt samt i andra länder. Kan vi både utveckla effektiv industri och samtidigt klara nationella mål?
Läs mer
7 juli 13:45 – 14:45 S:t Hansgatan 18F/Trappgränd, ”Industriområdet”

Flytande biogas – nyckel för Sveriges gröna omställning

Vilka förutsättningar finns i Sverige för att utöka produktion och användning av flytande biogas (LBG) inom tunga transporter och industri? Hur ser dagens utmaningar ut?
Läs mer
7 juli 14:00 – 16:00, Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Industriområdet

Svemin är en del av Industrin tar matchen, som under Almedalsveckan finns på plats i Industriområdet mitt i Visby – S:t Hansgatan/Trappgränd. Läs mer om Industriområdet och alla våra aktiviteter här