Aktuellt

"Det vi ser är början av en ny grön industrirevolution"

Svemin var en av de första branscherna att lansera sin uppdaterade Klimatfärdplan. På onsdagen var det dags att tillsammans med övriga 21 näringslivsbranscher inom Fossilfritt Sverige överlämna årets samlade uppföljningsrapport till energi- och näringsminister Ebba Busch.

Sedan de första färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft lanserades 2018 har stora kliv tagits från både näringsliv och politik för att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Den snabba tekniska utvecklingen och den växande efterfrågan på fossilfria produkter och tjänster har bidragit.

Årets uppföljningsrapport togs emot av energi- och näringsminister Ebba Busch som lovade att Sveriges klimat- och miljöpolitik ska fortsätta vara ambitiös.

– Men ingen gör jobbet bättre än näringslivet, det är därifrån innovationerna kommer, sa Ebba Busch till ett fullsatt Berns i Stockholm.

Uppföljningsrapporten innehåller både exempel på svenska företag som gjort rejäla framsteg, samt prioriterade förslag på hur politiken bör röja hinder för näringslivet.

– Det vi ser är början av en ny grön industrirevolution. Men den snabba utvecklingen hade aldrig skett utan företagsledare i framkant och samverkan mellan stat och näringsliv. Hade någon påstått det som sker i dag för fem år sen, så hade det avfärdats som naiva gröna drömmar, säger Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige.

Klicka för att läsa mer och ladda hem.

Det är ingen slump att just gruv- och mineralindustrin var tidigt ut med sin uppdaterade färdplan inom ramen för Fossilfritt Sverige. Utvecklingen inom branschen är oerhört stark och har gått snabbare än prognoserna för bara ett par år sen. Produkterna från gruv-och mineralindustrin utgör också starten på många bärande värdekedjor. En omställning av gruv- och mineralindustrin är alltså en förutsättning för att efterföljande led ska kunna bli klimatneutrala.

Metaller och mineral är dessutom helt nödvändiga för att producera de klimatteknologier som behövs för den gröna samhällsomställningen. Klimatomställningen är den enskilt viktigaste drivkraften till ökad efterfrågan på många metaller.

– Här i Sverige har vi jättebra förutsättningar för att producera de metaller och mineral som behövs för vindkraftverken, solpanelerna, elbilarna och batterierna, som alla kräver metaller i högre grad än i de konventionella teknologier som använts tidigare. Dessutom kan vi framställa de här metallerna med 60 till 90 procent lägre klimatavtryck än på andra håll i världen, säger Hanna Stenegren, klimat- och energiexpert på Svemin.

För att nå gruv- och mineralbranschens klimatmål till 2035 om fossilfri gruvbrytning och 2045-målet om klimatneutrala processer och fossilfri energianvändning krävs väldigt mycket el. Branschen kommer att gå från att använda 5 TWh el idag till 74 TWh 2045.

– Tillgången till leveranssäker fossilfri el till konkurrenskraftig kostnad kommer att vara helt avgörande för de stora investeringar som branschen nu gör i klimatomställningen när vi går mot att bli Sveriges största elanvändare, säger Hanna Stenegren.


Fakta

Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har 22 näringslivsbranscher sedan 2018 presenterat sina egna färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Där visar branscherna hur de ska kunna bli fossilfria eller klimatneutrala till senast 2045 och vad som krävs från politiskt håll för att det ska bli möjligt. Färdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralnäring (Svemins Klimatfärdplan) är en del av, och finansierat av, Swedish Mining Innovation, det strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri, som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.