Aktuellt

Bekymmersam framtid efter dagens domstolsbesked

Regeringens beslut från 2015 att – mitt under pågående rättsprocess – peka ut området kring Bästeträsk på Gotland till Natura 2000 står fast. Det beslutade Högsta förvaltningsdomstolen idag.
– Ett tungt besked för våra två medlemsbolag och för befolkningen på Gotland. Men också oroande för framtiden, säger Per Ahl, vd Svemin.

Det är mycket problematiskt att det ges klartecken för politiska beslut som ändrar förutsättningar för enskilda bolag i en pågående tillståndsprövning. Det sänder motstridiga signaler när det gäller flera av regeringens uttalade politiska ambitioner: nyindustrialiseringsstrategi, levande landsbygd och ambitiös miljöpolitik.

Det finns skyddsvärda arter inom det utpekade området, men de arterna finns även utanför området. Regeringen hade lika gärna kunnat välja att skydda andra platser – för att samtidigt kunna bevara den viktiga svenska kalkindustrin.

– Men den politiska viljan fanns uppenbarligen inte, säger Per Ahl. Det här är baserat på en nationell tillämpning av EU-rätten men tyvärr i avsaknad av en konsekvensanalys.

Svemin är bekymrade över vad detta i förlängningen kan innebära för den nationella materialförsörjningen, exportvärden, företagsklimatet och till syvende och sist upprätthållandet av välfärden i Sverige.

Domen finns att läsa här.

För ytterligare kommentarer, välkommen att kontakta:

VD

Per Ahl

08-762 67 30

070-541 67 82

per.ahl@svemin.se