Aktuellt

"Metall sätter takten i klimatomställningen"

”Metall sätter takten i klimatomställningen”

Katarina Nilsson, FoI-expert, Svemin om den stundande lanseringen av Svemins rapport Klimatambitioner och metallbehov, den 27 september.

På vilket sätt hänger klimatambitioner ihop med metallbehov egentligen?

– För att uttrycka sig kort, tillgången till metall sätter takten i klimatomställningen. Så viktigt är det. Den teknik som kommer att ersätta fossila alternativ, som exempelvis vindkraft och e-mobilitet, är oerhört metallintensiva. Klimatteknologierna kräver dessutom metaller som hittills inte använts i någon större skala. Men en ökad elektrifiering av samhället generellt kräver också mer av vanliga metaller, inte minst koppar. Den enskilt viktigaste drivkraften till ökad efterfrågan på många metaller fram till 2050 kommer vara just klimatomställningen. Att säkerställa tillgång till de metaller som vi behöver till klimatteknologierna är därför en utmaning och klarar vi inte detta finns också en risk att vi behöver sänka våra klimatambitioner. I EU:s industristrategi pekar EU-kommissionen på att ett beroende av fossila källor till och med riskerar att bytas mot ett beroende av metall- och mineralråvaror.

Vilken roll spelar återvinning för att täcka metallbehovet?

– Det viktigt att få en bra bild över vilket metallbehov som vi kan förväntas oss på kort och lång sikt och även hur mycket av det behovet som kan mötas med återvinning. Ska vi klara klimatutmaningen så kommer vi att behöva jobba brett med denna fråga, både med att hitta och utvinna mer metaller från vår berggrund men också att se till att de metaller som vi bryter också återvinns.

Varför är det viktigt för Svemin att ta fram en rapport på detta?

– Det är viktigt att investerare, bolag så väl som beslutsfattare har faktabaserat underlag på bordet för att kunna göra väl avvägda beslut. Material Economics analyser och slutsatser ger oss nu en samlad bild av kunskapsläget som det ser ut idag. Det är viktigt att veta vilka metaller som riskerar att bli en flaskhals för klimatomställningen så att insatser riktas åt rätt håll. Det kan gälla beslut om insatser för kartläggning av dessa metaller, riktade forskningsmedel och forskningsprogram för hållbar utvinning och återvinning av metallerna och en vägledning till investerare gällande exempelvis riskkapital till prospektering. Svemin har länge sett ett behov att få en bättre överblick av samhällets behov av metaller och mineral och även hur stor del av behovet som vi kan möta med återvinning.

Intresset är redan mycket stort för lanseringseventet. Vad ser du själv mest fram emot den 27 september?

– Givetvis är jag nyfiken på hur rapporten kommer att tas emot eftersom den visar på vilken utmaning vi har framför oss när det gäller just framtida metallförsörjning. Det är en stor samhällsutmaning som verkligen visar på att vi måste jobba tillsammans för att lösa klimatutmaningen.


Läs mer och anmäl dig

> Rapportlansering: Klimatambitioner och metallhov